ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
พล.อ.บุญเลิศ นำคณะร่วมถวายพระพร
ประชาชนจับจองเต็มพื้นที่ รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทงไฮเทค AEC หนึ่งเดียวในโลก
กองทุนตั้งตัวได้
สถานการณ์ ม็อบ เสธ.อ้าย
ลากศพสายลับ ประจาน
เหวง ว่าไม่มีอาวุธ ?
ทหารประชาธิปไตย(ม๊อบนอกเวลา)
เปิดใจหลังไม่มีชื่อในการปรับครม.ล่าสุด
เรียก ทักษิณ รีบมาแจ้งความ?
ตัดถนนผ่านบ้านคน เหตุไม่ยอมย้าย
อาจเกิดแผ่นดินไหวระดับทำลายล้าง
เพิ่มรถกันกระสุน นายกฯ ปู
จตุพร ขู่ ผบ.ทบ.
เสธ.อ้ายเชิญคนร่วมม็อบอ้อนทหารป้องปชช.
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 ทักษะชีวิตและการทำงาน (การริเริ่มสรรค์สร้างและเป็นตัวของตัวเอง)
  : โดย กมลกา แดงสกุล 5550020
 ทักษะชีวิตและการทำงาน (การริเริ่มสรรค์สร้างและเป็นตัวของตัวเอง)
  : โดย กมลกา แดงสกุล 5550020
 พัฒนาการทางสติปัญญา
  : โดย กมลกา แดงสกุล 5550020
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
  : โดย นายขวัญชัย อิงแอบ รหัสนักศึกษ
 ทักาะชีวิตและการทำงาน (ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม)
  : โดย นางสาวสุชาดา สุดจันทึก รหัสนัก
 การพัฒนาการทางสติปัญญา
  : โดย กมลกา แดงสกุล 5550020
 เรื่องภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
  : โดย นายวัชรพล ลบพันธุ์ทอง
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
เทคนิคทำให้เด็กอ่านออกอ่านได้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี Native Command Queuing (NCQ)
อยากเก่ง ทำอย่างไร..
วินัย 5 ประการสำหรับองค์การแห่งการเรียนรู้
"Beauty is in the eye of the beholder"
'Foot in Mouth'
การอ่านแบบข้าม (Skimming)
การอ่านจับใจความสำคัญ Reading for Main Idea
ภาษาอังกฤษสำหรับการไปทานอาหารนอกบ้าน
ประวัติ วันพ่อแห่งชาติ
อนุสาวรีย์วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มด้วยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา
2 โจ๋โปรแกรมเมอร์ เตือนภัยไกลระเบิด
ภาวะผู้นำ
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ครูดีในดวงใจ 2555
ปรัชญา
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทั่วไป
กิจกรรมและผลงาน
จิตวิทยา
ต่อต้านคอรัปชั่น
สุขภาพอนามัย
ชา เป็น Healthy drink หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไปแล้ว
ภาวะสมองเสื่อม..กับไข่ไก่
10 วิธีในการคลายความเครียด
ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตาย
10 health tips
"เคล็ดลับ" รักษาดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าคอม
VDO โรคเครียด
VDO สัญญาณเตือนภัย
VDO โรคมะเร็ง
อาหาร4ภาค
โรคที่คนไทยเป็นมาก
โรคหัวใจขาดเลือด
เพศศึกษา
ศาสนา
สื่อมัลติมีเดีย
เพลงเกิดเป็นไทย
เพลงใต้ร่มธงไทย
เพลงรักกันไว้เถิด
นิก ชายพิการไม่มีแขน ขา ยอดนักสู้
หูหนวกเล่นไวโอลิน
ทำไมต้องคิดนอกกรอบ
ป.ปลา ประหยัดพลังงาน
คุณธรรมนำไทย
มนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยา
รายการ เจาะใจ - ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
การออกแบบเว็บไซท์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้ E:mail ของHotmail.com
สื่อเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาทั่วไป
สื่อมัลติมิเดี่ย ธุรกิจขุมชน
ภาษาอังกฤษน่ารู้
English in Daily life: Weather Talk
Take Care of Your Health in Rainy Season ...
Telephone English
ภาษาจีนน่ารู้
โหลดหนังสือฟรี
สาระร้อยแปด
Classic car


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย