ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก
โอกาสทองลงทุนอินโดนีเซีย
ไทย มีความสุขอันดับ 3 อาเซี่ยน
กฟผ. ย้ำ สำรองไฟพอไม่ห่วง
600บิ๊กธุรกิจ-นักการเมืองตั้งบริษัทลับหลบภาษี
มศว เตือนคนรุ่นใหม่เสี่ยงอารมณ์สองขั้ว สุดโต่ง ไร้สุข
ลูกพร้อมมีมือถือเป็นของตัวหรือยัง?
ธปท.จ่อฟันแบงก์ชูดอกเบี้ยบ้าน0%
กศน.สอนภาษาฟรีก่อน11จังหวัด
กศน.นครราชสีมาได้ เฮ....
อาชีวะมอบเกียรติบัตรครูจีน
สมาชิกประท้วง กบข
วันสตรีสากล
ศธ เลี่ยงยุบร.ร.ขนาดเล็ก
อันตรายจากกล่องโฟม
การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ?
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ร.ร.อำนาจเจริญ อบรมครูภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
ท่องเที่ยวจีน
มองดู จีน
Philippines and Indonesia
ASEAN Focus (ตอน กระแสนิยมของวัยรุ่น)
ชีวิตวัยรุ่น กัมพูชา สิงคโปร์ เวียตนาม
รายการ อาเซี่ยนโฟกัส
จะรับมืออย่างไร กับการเข้าสู่อาเซียน2558
เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1-4 ปี 2558
The ASEAN Community by 2015
เพลงอาเซี่ยนรวมใจ /การแสดง 10 ประเทศ
10 ประเทศอาเซียน
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 ทฤษฎีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา (งานชิ้นที่ 1)
  : โดย นางสาวทิพากร ขวัญศิริ หรัส55
 ทฤษฎีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา (งานชิ้นที่ 1)
  : โดย นางประกาย เวชสูงเนิน รหัส555
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (งานชิ้นที่ 2)
  : โดย นางประกาย เวชสูงเนิน รหัส555
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (งานชิ้นที่ 2)
  : โดย นางสุริลักษณ์ พุฒิธีรภัทร รห
 ทฤษฎีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา (งานชิ้นที่ 1)
  : โดย นางสุริลักษณ์ พุฒิธีรภัทร รห
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์
  : โดย นายยุทธศักดิ์ ลาภประเสริฐ
 ทฤษฎีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา (งานชิ้นที่ 1)
  : โดย นางสุภาพร ศรีภา รหัส 555004
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
เปิด! หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับใหม่)
เผยผลเลือกตั้ง 2 กรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.แทนที่ว่าง
เจตนารมณ์ โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ขั้นตอนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระบบเศรษฐกิจองค ิ ความรู้
สมอง / การเรียนรู้ของสมอง
สพฐ.ครวญเป็นจำเลย คุณภาพนักเรียนตกต่ำ
จี้ศธ.วางระบบ "ครูคืนถิ่น" หวั่นแห่ย้ายทำขาดแคลน
กล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทย
เว็บทางการศึกษาต่างประเทศน่าสนใจ
ครูมืออาชีพ : สิ่งจำเป็นที่ควรมีและควรเป็น
ประชาคมอาเซี่ยน
ประเทศจีน
ท่องโลกอาเซี่ยน
ภาพลวงตา ( สมอง กับ ไอซ์แล็บ )
ภาวะผู้นำ
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทั่วไป
กิจกรรมและผลงาน
จิตวิทยา
การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
การสร้างมนุษยสัมพันธ์
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
แบบวัด EQ
ดนตรีกับสุขภาพ
อัจฉริยะ : พันธุกรรมและ/หรือสภาพแวดล้อม
สาเหตของ "การฆ่า"
จิตวิทยาของคนชอบสะสม
ธรรมชาติของการนินทา
ถนัดซ้ายตายเร็ว จริงหรือ ?
วิธีดูแลใจตนเอง
ช่วยด้วย! เด็กหนีเรียน
แบบวัดทางจิตวิทยา
ผู้หญิงที่ควรเลือกเป็นภรรยา
เลี้ยงลูกให้สุขภาพจิตดี
ต่อต้านคอรัปชั่น
สุขภาพอนามัย
อันตรายของคนโสด
สูงสง่าได้ โดยไม่เสียสุขภาพ
กล้วย
ภัยใต้ เสื้อผ้า ที่สาวๆ อาจเผลอมองข้าม
มะเร็งร้ายที่ปากมดลูก
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
วิธีใช้สายตาที่ถูกต้อง
เสริมใยเหล็กให้กระดูก
อาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล
เข่าด้านทำไงดี
ดื่มล้างพิษ กลิ่นเบอร์รี่
เกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิต
ลายปลาบนจานสังคโลก
กินไอศกรีมตามกรุ๊ปเลือด
เพศศึกษา
ศาสนา
สื่อมัลติมีเดีย
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
World's Largest Cruise Ship
Titanic Sinking in Reverse
3D Animation ในดวงใจนิรันดร์
สอนเสริม online ของ มสธ
THE SKELETAL SYSTEM | human anatomy
Lunar Eclipse Essentials / NASA
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (สภาการศึกษา)
Did you know ? Human Capital Edition
Wonder Full at the Marina Bay waterfront Encore 17 Feb 2011
The Singapore Flyer Opening Fireworks Display 2008
แนะนำคดีศาลปกครอง VDO
วิกฤติพลังงาน
Ecuador Life at its Purest!! เอกวาดอร์ชีวิตที่ดีบริสุทธิ์
คนไทยรักกัน- MV Animation "รักประเทศไทย"
ภาษาอังกฤษน่ารู้
The Bird With Two Heads (นดสองหัว)
นิทานภาษาอังกฤษ กระต่ายกับเต่า
นิทานภาษาอังกฤษ The Monkey & The Crocodile (ลิงกับจรเข้)
Aesops Fables - Tortoise And The Eagle - Kids
นิทานอีสปเรื่อง สิงโตกับหนู (The Lion and The Mouse)
เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว VDO
คิดไทย พูดอังกฤษ
แนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
ฝรั่งสอนอังกฤษ
พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง
สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค Talking English
Learn - Body Parts
เพลง แปล
เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนน่ารู้
โหลดหนังสือฟรี
สาระร้อยแปด
Classic car
Prince Sedan 1956 NISSAN SKYLINE  C10 C110 R30 R31 R32 R33
80s JDM Files - AE86, RX7, Skyline, Starion & Piazza
lincoln limo
ford 02 mustang
lancia 1950
jeep bumpers
นิสสัน NX
Opel Corsa
Nissan NX
Lincoln Continental Mark IV 1973
Ford Mustang 1967
Porsche 930 1988
Chevrolet Impala 1964
Mini Cooper S R56


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย