ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก
ไฟไหม้คลังน้ำมันโตโยต้า
ดร.สมิทธ เตือนภัย "พายุสุริยะ"
เด็กไต้หวันวันสิ้นโลก
ฉายาตำรวจปี 55
มก.ตั้งฉายารัฐบาลละครคนจน
กราดยิงนักเรียนตายเกลื่อน
คลิปแรงเงาผิดกฏหมาย
พระที่นั่งอนันตสมาคม
ในหลวงเสด็จฯในพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค
"แรงเงา" สอนคนในสังคมไทย..
จีนเผยข้าวไม่เคยตกลงซื้อข้าวแบบจีทูจี “ไทย-จีน”
พล.อ.บุญเลิศ นำคณะร่วมถวายพระพร
ประชาชนจับจองเต็มพื้นที่ รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทงไฮเทค AEC หนึ่งเดียวในโลก
กองทุนตั้งตัวได้
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 การพัฒนาด้านสติปัญญา
  : โดย โสภาพร ยอดแก้วเรือง
 การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตนเอง
  : โดย โสภาพร ยอดแก้วเรือง
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (งานชิ้นที่ 2)
  : โดย นางสุภาพร ศรีภา รหัส 555004
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (งานชิ้นที่ 2)
  : โดย นาย ปิยะ พระโสภา รหัส 5550048
 ทักษะชีวิตและการทำงาน
  : โดย รจนา เกนขุนทด รหัส 5550040
 ทักษะด้านสังคมข้ามวัฒนธรรม
  : โดย นางสาวจิราวรรณ มาพะเนาว์
 ทักษะด้านสังคมข้ามวัฒนธรรม
  : โดย นายภานุมาศ ขวัญนนท์เดิม
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
การประเมินโครงการ โดยCIPP Model
การวางแผน
อัจฉริยะสร้างได้ ความสุขก็สร้างได้
หนังสือ สมรรถนะการศึกษาไทยในเวธีสากล
ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ เพื่อให้ เรียน รู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (VDO)
พหุปัญญา (VDO)
สอนคุณธรรมให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี
โรงเรียนแห่งความคิด
การใช้ข้อมูลในการบริหารโรงเรียน
เสริมศักยภาพการเรียนของเด็ก
แววอัจฉริยะ
เทคนิคทำให้เด็กอ่านออกอ่านได้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี Native Command Queuing (NCQ)
อยากเก่ง ทำอย่างไร..
ภาวะผู้นำ
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทั่วไป
กิจกรรมและผลงาน
จิตวิทยา
คู่มือครูที่ปรึกษา (ดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
รู้จักโรคและยาต้านเศร้า
โรคเครียดส่งผลต่อผู้ป่วย
ทำอย่างไร? เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ต่อต้านคอรัปชั่น
สุขภาพอนามัย
ลดคอเรสเตอรอล ด้วยนำลูกพรุน
9 วิธีให้ดื่มน้ำมากขึ้น
ปัญหาของคนปวดหลัง
มือชา-นิ้วล็อค โรคฮิตของคนทำงาน
อาหารเป็นพิษหลังปาร์ตี้
มฤตยูดำ-ไข้กาฬหลังแอ่น
TB วัณโรค การกลับมาของโรคดื้อในสังคมเมือง
มุมที่แตกต่างของโรคพาร์กินสัน
สู้ไมเกรนหน้าร้อน
การออกกำลังกายในน้ำดีเหนือคาด
ชา เป็น Healthy drink หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไปแล้ว
ภาวะสมองเสื่อม..กับไข่ไก่
10 วิธีในการคลายความเครียด
ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตาย
10 health tips
เพศศึกษา
ศาสนา
สื่อมัลติมีเดีย
คลิป รักในวันเรียน (ลูกวัยรุ่นมีรัก)
คลิป ลูกวัยรุ่นติดเพื่อน
คลิป ห้องนอนของลูกสาว (สุดรก)
สือ VDO เศรษฐกิจพอเพียง
คลิป เมื่อลูกวัยรุ่นมีแฟน
คลิป รับมือลูกวัยรุ่น (ลูกไม่มีระเบียบ)
150 ปีชาร์ลดาร์วิน
ยอดหญิงนักพัฒนา
คุณธรรม 8 ประการของกระทรวงศึกษา
หนังสั้นคุณธรรม 10 ประการ (ฝีมือเด็ก)
เพลงเกิดเป็นไทย
เพลงใต้ร่มธงไทย
เพลงรักกันไว้เถิด
นิก ชายพิการไม่มีแขน ขา ยอดนักสู้
หูหนวกเล่นไวโอลิน
ภาษาอังกฤษน่ารู้
Closing a Conversation
Asking for Permission
What do you think?
Asking for Information
MAKING A REQUEST
INVITATION
GREETING
English in Breakfast!
The Importance of Speaking Practice!
How to be a great Student!
English in Daily life: Weather Talk
Take Care of Your Health in Rainy Season ...
Telephone English
ภาษาจีนน่ารู้
โหลดหนังสือฟรี
สาระร้อยแปด
Classic car


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย