ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก
30 จังหวัดเสี่ยง พายุแกมี
2ปัจจัยกดดันบาทอ่อน
ถ้าชายเทียมแต่งหญิงรับปริญญา
การศึกษาและทุนเรียน AEC
ข่าวคนดี ม.ศรีประทุม
จีนประท้วงเผาญี่ปุ่นวอด
พายุ 10 ลูก กทม.ก็ไม่จม "ปลอด....."
ไม้จิ้มฟัน เหตุฝีที่ตับ
ประชานิยมจ๋าดอกเบี้ยลาก่อน
แท็บเล็ตแจกไร้ระบบตัดไฟ
ทะเบียนรถสวยโคราชเขยฝรั่งทุ่ม 1.5 ล.คว้า “9999”
ป่วยใต้หลายร้อยจุด
กบข จ้างมืออาชีพบริหารเงิน
"กรณ์"สอน"กิตติรัตน์"รมว.คลังต้องพูดความจริง
อุดรธานีเตรียมจัดงานหัตถศิลป์ถิ่นอีสานสู่ AEC
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 ส่งงานทักษะชีวิตและการทำงาน เรื่องการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
  : โดย น.ส.นุสจรี ช่างสลัก เลขที่
 กพัฒนาการทางสติปัญญา
  : โดย ดนัย คัมภิรานนท์ 5550022 วิทยา
 การพัฒนาการด้านสติปัญญา
  : โดย นางสาวจุฑาทิพย์ โชคชัยสิริพัฒ
 การพัฒนาทางสติปัญญา
  : โดย น.ส.นริศรา ซุยทอง
 พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
  : โดย นางสาวกฤติญา ดังคนึก
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
  : โดย นายสว่าง ชื่นชม
 พัฒนาสติปัญญา
  : โดย นางสาวรจนา เกนขุนทด
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
วิทยาศาสตร์ พื้นพิภพ (สื่อมัลติมิเดี่ย)
Presentation เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
ความเป็นมาการศึกษาในเวียดนาม
six Thinking Hats
ผลการสัมมนา เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มด้วยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา
ยุทศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2551-2555 (หนังสือ)
สติปัญญาทารก
หลักการเรียนรู้ของมนุษย์
สื่อมัลติมิเดี่ย ทางการศึกษา
คณิตคิดสนุก E-Book
E Book คณิตม.ต้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
ระบบบริหารการเรียนการสอน
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ภาวะผู้นำ
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทั่วไป
กิจกรรมและผลงาน
จิตวิทยา
ต่อต้านคอรัปชั่น
สุขภาพอนามัย
เพศศึกษา
ศาสนา
สื่อมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษน่ารู้
ภาษาจีนน่ารู้
โหลดหนังสือฟรี
สาระร้อยแปด
Classic car


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย