ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก
ช่วงเวลาเดียวกัน ไทย- เทศ ทำไรกัน
ไทยรองแชมป์โลก "ท้องก่อนแต่ง"
‘กู้ชาตินี้ใช้หนี้ชาติหน้า’ ต้องเคลียร์ให้ขาด
เงินกู้ 2 ล้านล้าน ‘กล่องดวงใจ’ รัฐบาล
เด็ก 8 ขวบ ตายหลังมีเซ็กส์ในคืนแต่งงาน
จำคุก "ประชา มาลีนนท์" 12 ปี คดีฮั้วประมูล
คุณภาพการศึกษาประเทศในอาเซียน
เวียดนามเสนอเรียนฟรีในวิชาลัทธิมาร์กซ์ ลัทธิเลนิน
เวียงจันทน์มีวันเวย์ผุดขึ้นหลายสาย
EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
งานมหกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 6 EDUCA 2013
เศรษฐกิจอินโดฯ ร่วงต่ำกว่า 6%
หนุ่มไทยสุดเจ๋ง โชว์ตีกลองล่องหน
เด็กฟินแลนด์ทักษะทางปัญญาสูงที่สุด
โพลล์ชี้เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
เจดีย์ 600 ปี โผล่กลางลำน้ำโขงลาว
หลักฐานใหม่มีมนุษย์อาศัยในลาว 60,000 ปี
ผลกระทบการเปิดการค้าเสรี
เรียนรู้ AEC แบบง่ายๆ...
อาเซียน./ ดร.นิติภูมิ
จีนสร้างรถไฟความเร็วสูง
รถไฟความเร็วสูงของไทย
รถไฟความเร็วสูงลาว
สารคดี สงคราม เวียดนาม
CFA กับการเปิดประชาคมอาเซียน
AEC ไทยพร้อมหรือยัง?
ประชาคมอาเซียน" ที่คนไทยต้องรู้
ASEAN Community 2015
สมเกียรติ อ่อนวิมล/อาเซี่ยยน
อนาคตไทยกับประชาคมอาเซียน/นครราชสีมา
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  : โดย ครูชฎาภรณ์ เกษนาค
 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  : โดย จักรพันธ์ ยังพระเดช
 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
  : โดย นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล
 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
  : โดย นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล
 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  : โดย นางสุภาวดี ติ้นสกุล
 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554
  : โดย สุกัลยา งานหมั่น
 รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  : โดย อัสนะ ยีสาแม็ง
การบริหารการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ลักษณะผู้นำทางวิชาการที่ดี
พฤติกรรมการประชุม
การบริหารการศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย
เมื่อผู้หญิงอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นกับสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา
ผู้นำประสานคนภายในดุลยภาพแห่งธรรม
"ลักษณะผู้บริหารโรงเรียน" (วิทยานิพนธ์)
ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป๋นฐาน
Nature Leadership
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
การศึกษา
บทเรียนสนทนาภาษาจีน TIME AND DAYS
สนทนาภาษาจีน : ขึ้นรถแท๊กซี่ [打出租车]
Problem-Based Learning
ประวัตินครราชสีมา
นำเสนออย่างมืออาชีพ
การสร้างวินัยของคนญี่ปุ่น
การฝึกความจำ
พื้นที่กระเพาะหมู/สมุทรปราการ
ลูกพร้อมมีมือถือเป็นของตัวหรือยัง?
ปราสาทหินพนมวัน นครราชสีมา
ข้อคิดของอำนาจ/อิทธิพล
การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ?
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
ภาวะผู้นำ
เจ้านายในฝัน
10 นิสัยที่เจ้านายปลื้ม
เจ้านาย 10 ประ้ภท
คลองใจคน หลายเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำ : สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
“ลับคม” ภาวะผู้นำ
Leadership Model
บันทึกผู้นำ
ภาวะผู้นำกับการบริหารที่ดี
องค์ประกอบความสำเร็จของผู้นำ
คุณลักษณะผู้นำเชิงอีเล็คโทนิกส์
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
'โรเบิร์ต มันเดล' ทำนา 5 ปี'เงินหยวนผงาด'
ปลุกพลังในตัวคุณ
ผู้บริหาร ธุรกิจ SME ต้องรู้
วิธีบริหารพนักงาน 4 ประเภท
เทคนิคการวางตัวเมื่อเริ่มงานใหม่
เลขานุการ “SECRETARY”
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขานุการ
บุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ของเลขานุการผู้บริหาร
การเข้าพบลูกค้า
บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน
องค์กรแห่งความสุข
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ทำงานไม่ก้าวหน้า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์(พัฒนาพนักงาน)
การพัฒนา/ฝึกอบรม
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทั่วไป
กิจกรรมและผลงาน
วิพากษ์หลักสูตร ค.บ. 5 ปี
วิทยากร จ.เลย
จิตวิทยา
The best of Mozart
Music For Deep Meditation.
RELAX MUSIC MEDITATION
ซุ้มประตูหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ต้นนมแมว
What Men Don't Ever Want To Hear
อาการย้ำคิดย้ำทำ
หัวใจคล้ายห้องว่าง
ผู้หญิงแบบที่ผู้ชายไม่อยากจีบ
สนุก ๆ ในสภา
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
ธรรมชาติมหัศจรรย์
ต่อต้านคอรัปชั่น
สุขภาพอนามัย
นาฬิกาชีวิต
กินอาหารล้างสารพิษ
ยาลดคลอเรสเตอรอล
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
เส้นเลือดในสมองแตก
รู้เรื่องไขมันในเลือด
ความดันสูง-โรคหัวใจ เสี่ยงโรคกำเริบช่วงอากาศหนาวเย็น
8 โรคอันตรายมากับฤดูหนาว
แพทย์ยันควันพิษจากรถยนต์ ไม่ปกคลุม กทม.ชี้ เป็นพื้นที่ราบ
รณรงค์โรคปอดบวม ทุก 20 วิมีเด็กเสียชีวิต 1 คน
น้ำแกว่งสารส้ม ดื่่มมากอะลูมิเนียมยิ่งมาก เสี่ยงอัลไซเมอร์ถามหา
รีแพร์ยืดความสัมพันธ์จริงหรือ
The best of Mozart
Music For Deep Meditation.
มะเร็งลำไส้ใหญ่
เพศศึกษา
ศาสนา
สื่อมัลติมีเดีย
นิทานสัญญาของแม่
แนวคิด ดร.อาจอง
การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ?
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนการสอน จิตวิทยา
พัฒนาการของทารกในครรภ์
โจรกรรมรถแนวใหม่
รู้เรื่องไขมันในเลือด
ได้อะไรจากละครเหนือเมฆ
นาฬิกาโบราณ
หยุดท้อ (VDO)เพลง
เพลงแม่ (VDO)
ภาษาอังกฤษน่ารู้
เริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษ
Around the House (อะเราน์ด เดอะ เฮาส์) รอบๆ บ้าน
ธงนานาชาติ Flags
สี Colors
รวมศัพท์ เกี่ยวกับความรู้สึก (Emotions)
คัมภีร์อังกฤษสำเนียงอเมริกัน
เรียนคณิต(ภาคภาษาอังกฤษ)
Conversation Skills (สนธนาภาษาอังกฤษ)
Basic English
Conversations With Bert: Andy Samberg, Part 1
การแนะนำผู้อื่นให้รู้จัก (How to Introduce People)
ฝึกภาษาอังกฤษผ่านการฟังเพลงสากล
เรียน 4 Tense ภายใน 1 นาที (1 minute English)
How do you feel today? (เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ)
ทักทายแบบต่างๆ นอกเหนือจากการ Hand Shake
ภาษาจีนน่ารู้
โหลดหนังสือฟรี
สาระร้อยแปด
มนต์เสน่ห์ตลาดศาลเจ้าโรงทอง.mp4
๓ เสาหลักสร้างประชาคมร่วมอาเซียน
ภาพรวมการประชุมอาเซียน
ไทยได้อะไรจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน
ถนนr3เส้นทางระหว่างจีนกับอาเซียน
จากปี 2553 ไปปี 2554 ของอาเซียน
ประชาคมอาเซียนคือมิติใหม่แห่งความร่วมมือ
วิพล นาคพันธ์ สพป. ชุมพร เขต 2
ประวัติ ดร.ชุเกียรติ วิเศษเสนา สพม. 31
ต้นไม้อะไรกันนี่
ของดีเมืองตรัง
ชีวิตหนึ่งมีเวลาม่มาก VDO
สาเหตุน้ำท่วมโคราช
Classic car
รถมือสองเขมร
Mercedes Benz W202
Mercedes Benz 190 E
960 Chevrolet Corvette Fuel Injected 4-spd
1966 Ford Mustang 302 Fastback
1978 Ford F100
1995 BMW 525i Touring Wagon
Bmw E21 Tuning!
BMW 300 series 1975-1980
Happy Birthday Cefiro-Thailand
GALANT SIGMA 2000HARDTOP CS EXTRA
MITSUBISHI GALANT
mitsubishi gto
1980 Porsche 911 SC
1981 Porsche 928 Start Up, Engine, and In Depth Tour


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย