ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ก
Northern India flood toll rises (น้ำท่วมอินเดีย)
รัฐขาดทุนจำนำข้าว1.36แสนล้าน
“เวิลด์เอ็กซ์โป” ตัดสิทธิ์ “อยุธยา” เป็นเจ้าภาพปี 2020
ปัญหาการคมนาคม ในบราซิล
เมืองไครสต์เชิร์ช-จังหวัดชลบุรี ระยองสานสัมพันธ์การศึกษา
รวมคลิปรัฐมนตรีชี้แจงจำนำข้าว (แบบไม่รู้เรื่อง)
ง่วงจัด กดคีย์บอร์ดค้าง โอนเงินไปกว่า 222 ล้าน
ขว้างหินอีกแล้ว
นายกหลับหรือ!!!!!
ปลอดประสพ'ไม่เข้าแจงกมธ.ฯปมประมูลน้ำ
คนขับรถสารภาพฆ่า "เอกยุทธ"
จี้"ยิ่งลักษณ์"ปลด"ปลอดประสพ"
ปลอด กับคนภูเก็ต
ศธ.หารือเปิดปิดภาคเรียนรับอาเซียน
วันงดสูบบุหรี่โลก
หนังสือภาวะผู้นำ โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ หนังสือความเป็นครู โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือบริหารจัดการความขัดแย้ง
คุณทำได้
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือความเป็นครู หลักการ
และปรัชญาการศึกษา
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือหักเหลี่ยมความเครียด
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
 
 
Hello Asian+
จอโลกเศรษฐกิจ - ASEAN FOR YOU 02 Apr 12
การปกครองของกัมพูชา
จากสยามเป็นไทย
ลังกาวี - ภูเก็ต
เที่ยวไทยไปกัยรถไฟ
ที่ท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย
About Thailand
ที่นี่มาเลเซีย
About Singapore /รู้จักสิงคโปร์
นครราชสีมา สัมมนายุทธศาสตร์นำไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คนหนุ่มสาว เวียดนาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอินโด
ศาสนาในประเทศมาเลเซีย
พระพุทธศาสนาในลาว
“พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา”
เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์
 ส่งงานใหม่ การศึกษา PLC
  : โดย นางสาว สุภาพร ศรีภา รหัส 555
 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
  : โดย นางสาวกฤติญา ดังคนึก 5550009
 Professional learning community
  : โดย นางสาวกฤติญา ดังคนึก 5550009
 กระบวนการเรียนการสอนแบบ PLC(ส่งใหม่)
  : โดย รจนา เกนขุนทด รหัส 5550040
  Profrestional Larnning Commuinity (PLC)
  : โดย นางสาวณัชชา มาตรสงคราม
 Professional Learning Communities
  : โดย นางสาวอรทัย ผึ่งสูงเนิน 5550
 การศึกษาแบบ Profrestional Larnning Commuinity
  : โดย นางสาวอรอินทร์ เคนซุ่ย รหัส 5
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
ปัญหาครูไทย คศ... 3 คศ 4
แก้วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย
ไม้กลายเป็นหินที่จ.ตาก
รัฐธรรมนูญ 2550
Observing Body Language
32 tips on Public Speaking
โรงเรียนทางเลือก
ครูคนใหม่
นักศึกษาครูสู่ครูมืออาชีพ
สสวท PISA การประเมิน
สสวท PISA
เทคโนโลยีล้ำสมัยในอดีต
ดร. แสวง เรื่องทำนาไม่ไ
ยางนาสร้างป่า/สร้างเงิน
สัญญาณวันสิ้นโลก
ภาวะผู้นำ
สื่อเสริม คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ
เครียดกันทั้งปี
หนังสือ บุคลิกภาพผู้บริหาร
บุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนการตัดสินใจ
มารยาทสากลในโต๊ะอาหาร
มารยาทสากล
ด้านการบริหารจัดการ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
ฝูงนกรวมตัวไล่ช้างจนต้องล่าถอย
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
Nick ไม่เคยยอมแพ้
เหลง "หัวใจผู้นำ" VDO
ด้านวิชาการ
หลักสูตรแกนกลาง 51 (VDO)
นายกอภิสิทธิ์ กับการปฏิรูปการศึกษา (VDO)
เส้นทางการบริหารหลักสูตรสู่ห้องเรียน
การพัฒนาการศึกษาตามมุมมอง ว.วชิรเมธี
หลักสูตรสถานศึกษาทำได้ไม่ยาก
หลักสูตรแกนกลาง 2551
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักษาจิตใจ ด้วยสติและหลักธรรม
หัวใจผู้นำ (Heart of the leader) (VDO)
อริยสัจ 4 อย่างย่อ
ปัญญาชน
พุทธศาสนสุภาษิต
ด้านเทคโนโลยี
วิธีสมัครใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
วิธีสมัคร Blog (VDO)
แนะนำการสมัครใช้ GMail (VDO)
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีกับการศึกษา
ความเป็นครู
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การบริหารธุรกิจ
กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ
ผู้นำกับประสิทธิภาพในการทำงาน (สไลท์)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (สไลท์)
เป็นผู้บริหารมืออาชีพใช่เป็นได้แค่ข้ามคืน
สร้างแบรนด์ภาวะผู้นำสไตล์ Ulrich และ Smallwood
ทางรอดของประเทศไทย ตอน 7 VDO
FAMOUS MODELS
การประเมินทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารคนใหม่
นิทานผู้บริหาร
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายทางการศึกษา
กฎหมายทั่วไป
กิจกรรมและผลงาน
จิตวิทยา
IQ/EQ มันคืออะไร
12 วิธี เลี้ยงลูกให้ดี-อีคิวสูง
ทุกวันนี้อะไร
หัวใจคล้ายห้องว่าง
รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
การพัฒนาบุคลิกภาพด้านสุขภาพจิต
เทคนิคขอเบอร์โทร
ปลาสวย
อาลาดินกับตะเกียงวิเศษ
ลิ้น
เข้าตานาย
ข้อคิดจากดินสอ
สวรรค์เป็นทุกข์
ผู้หญิงเจ้าชู้กับปม Penis Envy
ต่อต้านคอรัปชั่น
สุขภาพอนามัย
กลิ่นปาก / กลิ่นลมหายใจ
แม่หลังคลอด เสี่ยงหัวใจวาย
หมากฝรั่งมีอันตรายหรือ!!
โน๊ตบุ๊คทำไข่ดาวได้จริงหรือ
ปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ 2012
ควันบุหรี่ทำเด็กเป็นโรคหู
โกนหนวด ป้องกันสิว
วลีฮิต ติดปากหมอ
อาการ "ผู้ชายวัยทอง"
โรคที่"ชายวัยทอง"ต้องระวัง
บำรุงสมองลูกน้อยด้วยเมนูจาก "ใบบัวบก"
แซมอนย่าง
คนท้องติกหวัด 2009
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
เพศศึกษา
ศาสนา
สื่อมัลติมีเดีย
รัักแม่
หูหนวกแล้วยังจะเล่นไวโอลีน
คิดถึงจัง(ครอบครัวรั้วของชาติ)
การ์ตูนสอน ศีล๕ ฉบับ...
ความรักของพ่อที่มีต่อลูก
เครื่องผลักดันน้ำพลังคน
A Construction of Leadership Characteristic Development Model of School Administrators
ปัญหาครูไทย คศ... 3 คศ 4
Creators Invade London
Opening Ceremony - London 2012 Olympic Games
Mr. Bean Episode 2
ดอกไม้แห้งกับความทรงจำ - ไม้เมือง
อย่าปล่อยมือ ไม้เมือง
ขอเดินด้วยคน - ไม้เมือง
คำสัญญาที่หาดใหญ่ - ไม้เมือง
ภาษาอังกฤษน่ารู้
Learn English - Diet
Learn English - Book
Learn English - Yoga
บทสนทนาภาษาอังกฤษ - Asking about health
บทสนทนาภาษาอังกฤษ - Leaving a message
บทสนทนาภาษาอังกฤษ - Out of Office
สุภาษิตภาษาอังกฤษ
Telling Time
Happy Birthday
The Little Mermaid; Dance Inside HAPPY BIRTHDAY EMMA!!
The Little Marmaid - Kids Animation
Snow White And The Seven Dwarfs
Follow Me - Advanced Part 30
Follow Me - Advanced Part 20
Follow Me - Advanced Part 10
ภาษาจีนน่ารู้
โหลดหนังสือฟรี
สาระร้อยแปด
English in Business: Business Logic
Five Reasons why you should Play Sports!
English in Breakfast!
English & Globalization ภาษาอังกฤษและโลกภิวัฒน์
กรวดน้ำบุญใหญ่
ปิดเทอม" เพิ่มทักษะการเงินให้ลูกรัก
แฝดติดกัน
ตลาดศาลเจ้าโรงทอง100 ปี ไทย-จีน
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 15
โครงการ ๙ ในดวงใจ
มราชภัฏสกลนคร ประชุมและและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒
ทิป BISON korat พิชิต7 คต 26ก.ค.2552
กำเนิดปากกา
เที่ยวกันหน่อย “ปีนัง”
Classic car
สามล้อแข่ง
Lincoln Mercury Commerical 1970
mercury cougar commercial
MASDA Rx3 coupe
Mazda RX4 13B
1988 nissan sunny FF B11 cm thailand
Nissan Fairlady Z (Z31)
1984 nissan 300 zx commercial
1982 datsun pick up commercial
Southwest Datsun Pickups Annual BBQ 620 521 720
COMMERCIAL Precision Datsun (1979)
honda70 Club Tenerife
Volvo 244GL
nissan sanny nismo
Old Car


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
ภาษาจีนน่ารู้
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ จิตวิทยา สื่อมัลติมีเดีย