เธ เธฒเธงเธฐเธœเธนเน‰เธ™เธณ
วิทยากร การบริหารการเปลี่ยนแปลง บุคลากร โครงการกองทุนโลก
หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำและการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกในการทำงาน
ผู้นำ
คุณลักษณะผู้นำ ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หนังสือ คุณลักษณะผู้นำฯ ด้านบุคลิกภาพ
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
หลักในการมอบหมายงาน
กรรมการสอบ ป.โท ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำที่ดี
ข้อคิด "ผู้นำ" 29/9/2012
ข้อคิด ผู้นำ 29/9/2012
คำคมผู้นำ 28/9/2012
ข้อคิด "ผู้นำ" 21/9/2012
ผู้นำ /ทีมงานแบบมด
Management Skills VS Leadership Skills
Leaders vs. Managers
Leadership Styles
Teamwork/ทำงานเป็นทีม
หัวหน้างานที่ดี
ทักษะที่หัวหน้างานควรมี
ประชานิยม / ประชาระทม
"ทุกคนมี ....ผมเชื่ออย่างนั้น"
ผู้นำแบบหญิงไทย
นายกกับปัญหานำ (น้ำ)
คำคมนักบริหาร
คำคม "สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ ไว้เหมือนกับน้ำในเขื่อน"
ประเภทของผู้นำโดยทั่วไป
5 ความสามารถที่ผู้นำควรมี
Imagine Leadership
10 Principles of Leadership: (10หลักการภาวะผู้นำ)
Leadership Transformation Model
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
Leadership Definitions
ทำงานให้ก้าวหน้าได้อย่างไร
เจ้านายที่ดี
เจ้านายในฝัน
10 นิสัยที่เจ้านายปลื้ม
เจ้านาย 10 ประ้ภท
คลองใจคน หลายเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
ภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำ : สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
“ลับคม” ภาวะผู้นำ
Leadership Model
บันทึกผู้นำ
ภาวะผู้นำกับการบริหารที่ดี
องค์ประกอบความสำเร็จของผู้นำ
คุณลักษณะผู้นำเชิงอีเล็คโทนิกส์
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ความหมายของ ภาวะผู้นำ
สไลท์ ภาวะผู้นำผู้บริหาร
ภาวะผู้นำ Powerpoint
ผู้นำมีความหมายอย่างไร
ภาวะผู้นำ (ป.อ.ปยุตโต)
สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้บริหารที่ดี
Leadership and motivation at work. (VDO)
VDO พญาสุนัข "ยอดผู้นำ"
คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์
คุณลักษณะผู้นำ
เทคนิคการนำที่เหนือชั้น
ผู้นำโรงเรียนกับการกำหนดทิศทาง
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
หน้า 1  2 

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ทีวีออนไลน์
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ
สคูลไทยแลนด์
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติี
ชิงรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลโล่ประทาน และทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ
SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เงินทองของมีค่า
e-Learning หลักสูตร "เงินทองของมีค่า" เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
โลกกว้างทางการศึกษา อาชีพสร้างชีวิต ข้อคิดนำทางสร้างสรรค์
สารพันแนะแนว
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
หลักสูตรแกนกลาง 2551
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
นิทรรศการ Online
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม


แลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

free html visitor counters 

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design