เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
Happy Workplace
บทความ
 การทำงานเป็นทีม ( มดข้ามน้ำ )
  : โดย นางภาวนา กโนทร
 การทำงานเป็นทีม(มด)
  : โดย สุกัญญา ชาฤทธิ์
 ภูมิรู้
  : โดย สมาชิกกลุ่มที่ 1 บริหารการศึกษารุ่น 18
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวเกศินี กาดกลางดอน
 บุคลิกภาพผู้นำ ด้านภูมิฐาน
  : โดย สมาชิก กลุ่ม 3
 ภูมิใจ การยกย่อง รางวัล
  : โดย นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์
 ภูมิรู้
  : โดย สมาชิกกลุ่มที่ 1
 ภูมิธรรม คณธรรม จริยธรรม
  : โดย จัดทำโดย 1. นางสาวเกศินี กาดกลางดอน รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101102 2. นางสาวนิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101106 3. นางสาวพณัทดา วิเชียร รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101108 4. นางภาวนา กโนทร รหัสประจำตัวนักศึกษา 58D0101109 5. นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง รหัสประจำตัวนักศึก
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นายญาณพล พันธ์คำ
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย นางสาวสุนทร นามใหม่
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางอนงนาฎ คชวงค์ รหัส 58D0101117
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย น.ส.นิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัส 58D0101106
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวจุฑามาศ สิทธิบุศย์
 มดทำงานเป็นทีม(จิ๋วแต่แจ๋ว)
  : โดย นายอัคคเดช สิมาตา
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นางสุกัญญา ชาฤทธิ์
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางอนงนาฎ คชวงค์ รหัส 58D010117 ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 18
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย น.ส.นิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัส 58D0101106 ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 18
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย จุฑามาศ สิทธิบุศย์
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวพณัทดา วิเชียร
 การทำงานเป็นทีม มดข้ามน้ำ
  : โดย นางสาวเกศินี กาดกลางดอน
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นางอุไรวัลย์ สิมาเพชร
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นางอุไรวัลย์ สิมาเพชร
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย สายสุนีย์ ใจกล้า
 การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)
  : โดย นายญาณพล พันธ์คำ
 สรุปความคิดเห็นจากการชมคลิปวีดีโอ เรื่อง มดข้ามน้ำ
  : โดย นางสุภาพรรณ์ เทียนโพธิ์
 การทำงานเป็นทีม (มด)
  : โดย นายสุรชัย ชูศักดิ์
 การทำงานเป็นทีม(มด)
  : โดย ปิยมาศ ฉายชูวงษ์
 มดทำงานเป็นทีม
  : โดย นายสิทธิกร พะวิขุณี
 มดข้ามน้ำ
  : โดย นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
 มดข้ามน้ำ
  : โดย นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวสุนทร นามใหม่
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย น.ส.นิภารัตน์ นรักษ์มาก รหัส 58D0101106 ป.โท การบริหารการศึกษา รุ่น 18
 การทำงานเป็นทีมของมดข้ามน้ำ
  : โดย นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
 สรุปเรื่องมดทำงานเป็นทีม
  : โดย นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางอนงนาฎ คชวงค์
 วิเคราะห์การทำงานของมด
  : โดย นางสาวจรรฑมน แพหิรัญ
 วิเคราะห์มดงาน(การทำงานเป็นทีม)
  : โดย นางสาวชัญญาภัค ใยดี
 การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)
  : โดย นางสาวสุภาศิณี สุขสำราญ
 ส่งงานดูคลิบมดทำงานเป็นทีมครับ
  : โดย พระมหาวีวุฒิ พุดศรี
ส่งบทความ คลิกที่นี่

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ทีวีออนไลน์
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ
สคูลไทยแลนด์
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติี
ชิงรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลโล่ประทาน และทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ
SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เงินทองของมีค่า
e-Learning หลักสูตร "เงินทองของมีค่า" เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
โลกกว้างทางการศึกษา อาชีพสร้างชีวิต ข้อคิดนำทางสร้างสรรค์
สารพันแนะแนว
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
หลักสูตรแกนกลาง 2551
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
นิทรรศการ Online
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม


แลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

free html visitor counters 

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design