เธ„เธฃเธนเธ”เธต 4.0
บทความเพื่อเผยแพร่
ส่งบทความ คลิกที่นี่
 ครูดีในสายตาฉัน
  : โดย นางสาวชลิดา การเร็ว
 ครูดี 4.0
  : โดย นายพงศกร เกิดมงคล ป.บัณฑิต หมู่5 รุ่น 4
 ครูที่ดีในสายตาเรา
  : โดย นางสาวอาภาพร ตังโพธิ์กลาง รหัสนักศึกษา 6080116121 ค.บ. ชีววิทยา ปี 1
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นาสาวนริศรา ตาชูชาติ
 ครูไทย 4.0
  : โดย นายวัชระพงษ์ หงษ์บุญ
 ครูดีในสายของเรา
  : โดย นายกฤศวัฒน์ ดวงแก้ว ค.บ.ชีววิทยา 6080116123
 ครูดี 4.0
  : โดย นายภูมินทร์ แต้มพุดซา
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ ป.บัณฑิต รุ่น4 หมู่5 รหัสนักศึกษา 60B0101507 เลขที่ 7
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวรักษิณา กาดีวงค์
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวรักษิณา กาดีวงค์
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวกนกศรี ยอดทองหลาง รหัสนักศึกษา 60B0101501 ป.บัณฑิต รุ่น 4 หมู่ 5
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวสุภัสสรา อินทร์อุไร ป.บัณฑิต รุ่น 4 หมู่ 5 60B0101513
 ครูดี 4.0
  : โดย นายชาคริต สุวรรณวงษ์ รหัสนักศึกษา 60B0101518 ป.บัญฑิต รุ่น4 หมู่5
 ครูดียุค 4.0
  : โดย นายรัฐศาสตร์ สารราษฎร์ ป.บัณฑิต รุ่น4 หมู่5
 ครูดียุค 4.0
  : โดย นายณัฐวุฒิ นาคชลธี ป.บัณฑิต รุ่น 4 หมู่ 5 รหัส 60B0101519
 ครูดียุด 4.0
  : โดย นายกิตติกรณ์ ยวนจิตร์ ป.บัณฑิต รุ่น4 หมู่ 5 เลขที่ 16
 ครูดี 4.0
  : โดย นายวัฒนา ดุนขุนทด
 ครูดียุด 4.0
  : โดย นายกิตติกรณ์ ยวนจิตร์ ป.บัณฑิต รุ่น4 หมู่ 5 เลขที่ 16
 ครูดียุค 4.0
  : โดย นายยุรนันท์ หวดสันเทียะ ป.บัณฑิต รุ่น 4 หมู่5
 ครูดียุค 4.0
  : โดย นางสาวปพิชญา สมศักดิ์
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย น.ส.ภัทรนันท์ ห้าวหาญ
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นาย วรวุฒิ หมอดี
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นายปรีชา บุปผามาลา รหัส 6080103130
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวนันทนา ประทุมวงษ์
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวชยาภรณ์ อุทธาทอง รหัสนักศึกษา 6080103106 ค.บ. เคมี ปี 1
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาววริศรา ยุระชาญ รหัส 6080103120
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาววรางคณา ยศฉิมพลี รหัสนักศึกษา6080103119 ค.บ.เคมีปี 1
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวเจตนิพิฐ ประจิต
 ลักษณะครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวกัญญารัตน์ จันทพรม รหัส 6080103102 สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่1 หมู่ที่1
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวอัญชลี คำพิมูล
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นายอนุวัฒน์ รอดกลาง
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวพิชญาพัชร สุขกำเนิด
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวนริศรา ตาชูชาติ
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวฐิติมา ไทยทวี
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวนิลาวัลย์ ญาณวุฒิ


หน้า  


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design