กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ


กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ

อาศัยภาวะด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันในการที่จะเพิ่มความได้เปรียบ ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทาง อินเทอร์เน็ตมาเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน โดยดำเนินการให้พนักงานสามารถติดต่อกับหน่วยงานภายในและ แผนกต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อค้นหาข้อมูล และใช้เครื่องมือต่างๆ ขององค์กรผ่านทางเทคโนโลยีแลนไร้สายและ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network – VPN) รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย เทคโนโลยีโทรศัพท์ ผ่านไอพี (IP Telephony) และการอัพเดทข่าวสารข้อมูลและฝึกอบรมพนักงานด้วยอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) และเมื่อพนักงานได้รับความสะดวกจากสิ่งต่างๆนี้พวกเขาก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูแลลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและธุรกิจของท่านก็สามารถดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงในภาวะที่ ยากลำบากในปัจจุบันนี้ได้

ในการดำเนินธุรกิจไม่มีคำว่าเส้นชัย ความสำเร็จคือชัยชนะจากความอดทน และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ช่วยส่งเสริม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ในอันที่จะได้รับชัยชนะใน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พนักงานต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขา ต้องการวิธีในการเรียนรู้และการฝึกฝนที่นอกเหนือไปจากวิธีการเดิมๆ เนื่องจากพนักงานต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่ว่าระหว่างเดินทาง อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในสำนักงาน

ผมขอยกตัวอย่างในการแข่งขันวิ่งผลัด เราจะเห็นได้ว่าทีมที่สามารถส่งต่อไม้ผลัดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะได้ เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ จำเป็นและต้องการ ความสามารถในการสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านแลนไร้สาย สามารถเปลี่ยนสถานที่ซึ่งพวกเขาเคยอยาก ที่จะทำงานแต่ทำไม่ได้ เป็นมาเป็นจุดที่สามารถสื่อสารกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ และสร้างประโยชน์อย่างมากมาย ลองไปดูบริษัทชั้นนำของโลกอย่างเช่น บริษัทไมโครซอร์ฟ ได้ติดตั้งแลนไร้สายภายในอาคารด้วยอุปกรณ์ ซิสโก้แอสเสสพอยด์ มากกว่า 3,000 ตัวที่สำนักงานเรดมอนด์ มลรัฐวอชิงตัน และพนักงานกว่า 40,000 คนใช้อุปกรณ์ แลนไร้สายผ่านทางคอมพิวเตอร์แลปทอปของพวกเขา และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีไร้สายนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ 30 นาทีต่อพนักงานต่อวัน และจากการสำรวจพบว่า เทคโนโลยีแลนไร้สายสามารถช่วยประหยัด เวลาได้มากถึง 15 ชั่วโมงต่อพนักงานต่อสัปดาห์ ซึ่งสามารถเทียบได้กับมูลค่าเป็นตัวเงินหลายพันดอลลาร์สหรัฐ

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้ก็คือ การสื่อสารด้านโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี หรือที่รู้จักกันในชื่อ IP Telephony ซึ่งสามารถสื่อสัญญาณด้านเสียงและข้อมูลในเครือข่ายเดียวกันได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้นการดูแลระบบอีเมล์ ระบบเว็บ ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ก็จะสามารถจัดการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรส่วนใหญ่ได้เห็นประโยชน์ ของระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารทางไกล หรือการสื่อสารระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การที่รวมระบบบเสียงและระบบข้อมูลเข้าด้วยกัน ยังช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลระบบได้อีกทางหนึ่งด้วย และด้วยระบบโทรศัพท์ผ่านไอพีนี้ยังสามารถรวมเอา ระบบวอยส์เมล์ อีเมล์และแฟกซ์ เข้าเป็นระบบเดียวกันซึ่งพนักงานสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในบางองค์กรอาจจะมีแนวคิดว่าไม่ต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือไม่อยากที่จะล้ำนำหน้าทางไอที แต่อันที่จริงแล้ว การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้นี้ ไม่ใช่เพื่ออวดอ้างว่าเป็นผู้นำด้านไอที แต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วคือ เป็นสิ่งที่ควรจะและจำเป็นที่จะทำมากกว่า จากสถิติในปีที่ผ่านมา 10 เปอร์เซนต์ของระบบโทรศัพท์ที่ได้มีการติดตั้งไป เป็นระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี และมีการคาดการ์ณไว้ว่า จะเพิ่มขึ้นเป็น 25 เปอร์เซนต์ในปี 2002 นี้ซึ่งถ้าเราลองสังเกตุดูว่า เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตด้านตู้สาขาหลายราย เคยให้ข้อมูลว่า ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพีเป็นเรื่องเพ้อฝัน หรือยังต้องใช้เวลาอีกนาน และถ้าเราลองดูข่าวสาร หรือข้อมูลที่มีให้เห็นในสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน ผู้ผลิตด้านระบบตู้สาขาเกือบทุกราย ได้ออกมาเน้นในเรื่องระบบโทรศัพท์ผ่านไอพีแล้วทั้งสิ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มว่าระบบตู้สาขากำลังจะหมดไปในไม่ช้านี้ซะแล้ว และเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมา หลายท่านอาจมองอีเลิร์นนิ่ง เป็นเพียงเครื่องมือในการฝึกอบรมอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ด้วยระบบจัดการที่ทันสมัย และสถานะการ์ณที่หลายองค์กรมีขนาดเล็กลง และจำนวนพนักงานที่มีอยู่ อย่างจำกัด การให้ข้อมูลและการฝึกอบรมกลายเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งขึ้น และในยามที่เศรษฐกิจฟื้นตัว และมีการขยายขนาดขององค์กร ระบบอีเลิร์นนิ่งจะยิ่งส่งผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคคลากรของ องค์กรนั้นๆ

ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา การใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีจะมีให้เห็น เพียงเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ การหาวิธีในการประมาณผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างไร นอกเหนือไปจากการคำนวณการประหยัดในค่าใช้จ่ายต่างๆ หลายๆ ครั้ง เราท่านอาจจะมองข้ามประโยชน์ที่ได้มาในรูปแบบอื่นๆ เช่นการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานที่มีมากขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมายในหลากหลายกรณีที่สิ่งเหล่านี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นฝ่ายเทคนิคและฝ่ายธุรกิจ ควรที่จะทำงานร่วมกันในการหาวิธีการวัดผลและ ปัจจัยที่จะใช้ในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่นการติดตั้งระบบแลนไร้สาย นอกเหนือไปจากการประหยัดค่าเดินสายเคเบิล แล้วเราเคยนึกไปถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งมีส่วนในการเพิ่มขวัญ และกำลังใจของพวกเขาบ้างหรือไม่ ในอีกกรณีหนึ่งคือ การเพิ่มระบบการให้บริการลูกค้าเข้าไปในเว็บไซท์นั้น สามารถช่วยลดจำนวนบุคคลากร ที่ทำหน้าที่ในส่วนงานด้านศูนย์บริการลูกค้าได้ และนำมาซึ่งการก้าวไปสู่การที่ลูกค้าสามารถรับบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

การทำให้ลูกค้ามีความสุขและพึงพอใจนั้น หมายถึงว่าความเชื่อมั่น และความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับเรา อยากให้ท่านทดลองสำรวจด้วยตัวท่านเอง จากการสอบถามลูกค้าผ่านทางเว็บว่า ต้องการกลับมาใช้บริการจากท่านอีกหรือไม่ และ เปรียบเทียบกับการไม่ได้ใช้บริการผ่านทางเว็บดู หรือจะลองศึกษาจากพนักงานฝ่ายขายในการพูดโทรศัพท์กับลูกค้า และสามารถหาข้อมูลผ่านทางเว็บ ได้เปรียบเทียบกับการไม่สามารถหาข้อมูลผ่านทางเว็บว่า กลุ่มใดสามารถขายสินค้า หรือปิดการขายได้มากกว่ากัน

 

 

ที่มา http://www.cisco.com/web/TH/technology/strategies.html00101 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-04-02 18:40:32 v : 2202ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา