ประเภทของผู้นำโดยทั่วไป


การแบ่งประเภทของผู้นำโดยทั่วไป อาจแบ่งได้เป็น 4 แบบ ได้แก่

1. ผู้นำแบบเสรีนิยม (Laissez-faire leader)

ผู้นำจะปล่อยให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆได้เอง หรือมอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บังคับบัญชา

2. ผู้นำแบบแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leader)

ผู้นำจะมีพฤติกรรมในลักษณะอ่อนโยน มีความเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้หลักคุณธรรมหรือหลักมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติตนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตาม

3. ผู้นำแบบใช้พระเดชหรือเผด็จการ (Autocratic Leader)

ผู้นำจะเชื่อมั่นตนเองสูง ชอบสั่งการ ตัดสินใจตามอารมณ์ ผูกขาดการตัดสินใจที่ตัวผู้นำ

4. ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic leader)

ผู้นำจะถือเอาความคิดของกลุ่มหรือเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก ในการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์งาน01053 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-09-11 23:11:53 v : 3516ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา