กลยุทธ์แก้วิกฤติเด็กไทย 'ยุคไซเบอร์'


10 กลยุทธ์แก้วิกฤติเด็กไทย 'ยุคไซเบอร์'


10กลยุทธ์แก้วิกฤติเด็กไทย'ยุคไซเบอร์'


นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการดำรงชีวิตครอบครัวยึดติดค่านิยมทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในครอบครัว อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งมีผลกระทบต่อเด็ก ข้อมูลจากการวิจัยเด็กทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเด็กที่มีต่อสังคมและครอบครัวว่า เด็กต้องการความรัก ความเอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้ง มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิต ที่สำคัญพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าในตัวเด็ก


ดังนั้นจึงเสนอ 10 กลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาวิกฤติเด็ก เยาวชนและครอบครัวไทย คือ

1.เกิดระบบพี่เลี้ยง พ่อแม่ต้องใช้เวลากับลูก ต้องเลี้ยงดูลูก

2.เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในทุกชุมชน

3.มีฝ่ายงานด้านดูแลเด็ก และเยาวชน

4.การจัดศูนย์เฝ้าระวัง ปัญหาสังคมด้านเด็ก เยาวชน

5.เพิ่มศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยต้นทุนชีวิต แนวคิดเชิงบวก

6.เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่ (ห้องเรียนพ่อแม่) ในการดูแลบุตรหลาน

7.กองทุนเด็กเยาวชน และครอบครัง

8.สื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว

9.เกิดสถาบันทางวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว

10.เกิดคณะรัฐมนตรีด้านสังคมและการประเมินด้วยดัชนีสังคมต่อปี


"รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องมีคณะรัฐมนตรีทางสังคมและสถาบันทางวิชาการที่ช่วยวิจัยสภาวะทางสังคมโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมไปถึงพื้นที่เสี่ยง พื้นที่สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชน" นพ.สุริยเดว กล่าว


นายสรรพสิทธิ์ คุมประพันธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กและครอบครัว กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยภาพรวมคือ การละเลยการดูแลเด็ก การจัดการดูแลภัยพิบัติกับสวัสดิภาพของเด็ก การขัดแย้งทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ความรุนแรงมีผลกระทบทำให้เด็กใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยต่อเด็ก และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นปัญหาสำคัญที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการคุ้มครองเด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ที่ผ่านมาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนยังไม่มีหน่วยงานใดนำไปใช้ ฝากถึงรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

 

ที่มา สสส01246 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2012-01-14 02:50:20 v : 1287ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา