ร.ร.อำนาจเจริญ อบรมครูภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน


 

วันนี้ (27 ม.ค.55) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเยาวชนอาเซียน” ซึ่งทางโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมกับบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำกัด จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและให้แนวทางการจัดการเรียนรู้แก่ครูให้มุ่งสร้างนักเรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยการเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และได้กำหนดเป้าหมายว่าผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เช่น สามารถฟัง พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทักษะในการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารได้ ในการทำงาน
ซึ่งในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน
ด้านนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีของเยาวชนอำนาจเจริญ เพราะครูจะได้นำแนวทางที่ได้รับไปพัฒนาออกแบบจัดการเรียนรู้ด้านภาษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสาร เมื่อ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นภาษาที่จะเป็นทิศทางนำพาประเทศสู่การค้าและความมั่งคั่งในอนาคตต่อไป
สุรพล บุตรวงศ์/ข่าว

 01290 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2012-01-27 19:17:06 v : 1549ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา