กศน.ขยายเครือข่าย 800 คนกระจายความรู้ประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2555 เวลา 10.30 น. ที่อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.จังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา รองประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดโครงการ กศน.ให้ความรู้สู่อาเซียนปี 58 ซึ่งทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นภายในปี 2558 ที่จะถึงนี้ และช่วยถ่ายทอดให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวมกลุ่มประเทศอาเซี่ยนที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดผลดีตามมาสู่ประเทศไทยและสมาชิกภูมิภาคอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศอย่างมหาศาล 

โครงการ กศน.ให้ความรู้สู่อาเซี่ยนปี 58 มีบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 800 คน ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนและประชาคมโลก โดยมีมาตรการสนองประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ คือ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับต่างประเทศ กำหนดมาตรการเชิงรับและรุกเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและการบริการด้านการศึกษาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากล เป็นภาษาที่ 2 และเรียนรู้ภาษาที่ 3 อาทิภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี่ยน และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติขึ้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมปรับตัวรองรับกับความเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้01314 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2012-02-12 19:55:20 v : 1113ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา