"ดร.สุทธิพล" ร่วมประชุมใหญ่ในเวทีกฎหมายอาเซียน


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย และได้รับเชิญเข้าร่วมงานการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 11 (ASEAN Law Association 11th General Assembly) ระหว่าง วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ Bali International Convention Center-BICC เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ซึ่งการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียน จัดขึ้นโดย The ASEAN Law Association (ALA) เป็นองค์กรที่มีการรวมตัวกันของนักกฎหมายชั้นนำของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งจากภาครัฐ องค์กรอิสระและภาคเอกชน

 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยมี นายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดี สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมดังกล่าว โดยมีประเทศสมาชิก ที่เข้าร่วมงาน ที่ประกอบไปด้วย ไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม

 

ในการนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ยังได้แนะนำองค์กรอิสระอย่าง กสทช. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักกฏหมายชั้นนำของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งยังได้นำเสนอบทความภาษาอังกฤษ เรื่อง “พัฒนาการปัจจุบันของกฎหมายด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติให้ลงตีพิมพ์ในเว็บไซด์ของสมาคมกฎหมายอาเซียน (http://www.aseanlawassociation.org/Thai_telecomm_law.pdf) อีกด้วย

 
::Current Development in Thai Telecommunications Law
Download >>http://thainews.cprd.go.th/Stick_frequeny01331 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2012-02-21 21:45:06 v : 1163ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา