บัณฑิต "คิดดีทำดี"


 

 

 

 

นักธุรกิจ/บัณฑิตที่ "คิดดีทำดี" น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แม้จะไม่ได้เขียนระบุชัดเจนก็ตาม แต่ก็เห็นได้จากแนวคิดการจัดงาน IBMP's InnovBiz 2012งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในหลักสูตรที่ว่า "ชีวิตดีขึ้น สังคมดีขึ้น" หรือนวัตกรรมทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและต่อยอดธุรกิจได้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่พวกเขาต้องขบคิดและกลั่นออกมาเป็นชิ้นงาน

"นวัตกรรมสามารถแก้โจทย์ ทำให้ชีวิตดีขึ้น สังคมดีขึ้น โอกาสธุรกิจตามมาโดยอัตโนมัติ" รศ.พิภพ อุดร ประธานผู้ก่อตั้งหลักสูตรควบ 5 ปีตรี-โทฯ กล่าวและว่า แนวคิดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังความคิดเรื่อง การใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับความสุขที่เกิดขึ้นจากการคิดดี ทำดีไปโดยอัตโนมัติ ส่วนเรื่องของผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมา ถือเป็นผลพลอยได้ที่เลี้ยงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

"แต่ถามว่า ถ้านักศึกษาไปคิดที่กำไรก่อนได้ไหม มันก็ได้ แต่จะมีข้อจำกัดเต็มไปหมด การที่เราสอนให้เขาคิดทำให้สังคมดีขึ้นแบบนี้ จะช่วยให้มีวิธีคิดที่หลุดออกจากข้อจำกัด และมีความสุขที่จะคิดนวัตกรรมดีขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาสังคม" 

สุดท้ายนำมาสู่เป้าหมายที่แท้จริงของหลักสูตรคือ การสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว 

 

 ที่มา : bangkokbiznews.com 

 01361 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2012-03-03 09:34:00 v : 1583ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา