นครราชสีมา สัมมนายุทธศาสตร์นำไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


เช้าวันนี้ (7 เมษายน 2555) ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการนำไทย ก้าวไกลในอาเซียน ที่มีการสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์นำไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยระบุว่า การเตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกส่วนต้องเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการแข่ งขันในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง ซึ่ง ปัจจุบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีสะพานเชื่อมกับสปป.ลาว ถึง 3 แห่ง และยังจะมีการก่อสร้างเพิ่มอีก ทำให้โอกาสการลงทุนด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสต์ติก คมนาคมขนส่ง เพราะเมื่อรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว จะเป็นตลาดเดียวที่ทุกประเทศในอาเซียนใช้หลักเกณฑ์ การเปิดโอกาสการลงทุนเท่าเทียมกัน
หลังจากนั้น ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกล่าวว่า ตลาดของอาเซียนและอาเซียน บวก 3 และ บวก 6 จะทำให้เกิดตลาดใหญ่มาก มีประชากรกว่า 3 พันล้านคน ซึ่งมีข้อตกลง FTA ในการไม่มีภาษี หรือ ภาษี 0 % มี GDP 1 ใน 4 ของโลก ดังนั้นโอกาสการสร้างธุรกิจ การค้า ของอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจ SME จึงมีมาก และขณะนี้ ตลาดของอาเซียนก็เติบโต ขึ้นทุกปี มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เงินลงทุน พร้อมกันไปด้วย โดยประเทศไทย มีความได้เปรียบหลายด้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม สินค้าเกษตร ยางพารา อุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว และทางการแพทย์ แต่ก็มีข้อเสียเปรียบเช่นกัน อาทิ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง
และในโอกาสนี้ ยังมีการปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง โอกาสประเทศไทยในเวทีอาเซียน โดย ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า การกำเนิดอาเซียนเกิดจากมรดกทางความคิดของคนไทย และประเทศไทย คือ นายถนัด คอมันต์ ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ สมัยนั้น และขณะนี้ประเทศไทย น่าจะมีความพร้อมมาก ภาคอีสานถือว่ามีความตื่นตัวมาก โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางภูมิศาสตร์ของอาเซียน ที่คนไทยจะได้ประโยชน์มากจาก ตลาด 600 ล้านคนของอาเซียน และ 3 พันล้าน กับการบวกมิตรประเทศในเอเชีย คำว่า AEC เป็นคำที่ได้ยินมากที่สุด เพราะสื่อมวลชนให้ความสำคัญ โดยเสาหลัก ด้านการเมืองและความมั่นคง เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ที่ผูกกับ 6 ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ 10 ประเทศ ในอาเซียน มีการพิพาททางชายแดนหลายคู่ เช่นเมื่อปีที่แล้ว ไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พม่า เป็นประเทศที่มีประเด็นปัญหาหลายด้านที่โยงกับความเชื่อมันขององค์กรระหว่างประเทศ โดยทั่วโลกกำลังเฝ้าดูพม่าที่กำลังเปิดประเทศ โดยตั้งแต่ที่ตนเองเข้าตำแหน่ง มา 4 ปี ครึ่ง เห็นว่า การเตรียมพร้อมของไทย ดี ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ไทยยังทำไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่ ญี่ปุ่น เกาหลี สามารถมีสินค้าในรูปแบบใหม่ เขาใช้ 4% ของ GDP เพื่อการวิจัย แต่ไทย ยังให้แค่ 0.25 % จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทย กลัวว่าจะติดกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง ขณะนี้ ประเทศในอาเซียนมีการค้ากันเพียงแค่ 25 % ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมาก ในขณะที่ ในเขต นาฟต้า เขาจะค้าระหว่างกัน 50% ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ต้องส่งเสริม SME ไปลงทุนข้ามประเทศให้ได้ เพราะ 85% ของการจ้างงานเป็น SME ที่ต้องออกมานำหน้าการค้า แต่ขณะนี้ยังมีปัญหาว่ายังไม่มีการลงมือไปศึกษารายละเอียดในการทำการค้า ทั้งด้านการศึกษาข้อกฎหมาย การหาคู่ค้าลงทุนในพื้นที่ ไทยต้องมี กองทุนสำหรับ SME พร้อมจะออกไปสำรวจแนวทางการค้าในต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลต้องส่งเสริมจริงจัง เพื่อไม่ให้ SME รับภาระมากเกินไป เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้เร็ว โดยต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ คนหนุ่ม คนสาวที่มีวิสัยทัศน์ ที่ต้องพร้อม มารวมตัวกันต่อสู้ทางธุรกิจ เพราะนี่คือ โลกใหม่ ที่มุ่งสู่การแข่งขัน คนรุ่นเก่าต้องส่งเสริมและให้โอกาส และทุกประเทศต้องทำ ซึ่งสถานการณ์ปัจจบัน มีน้อยมาก เพราะคนรุ่นเก่ายังไม่ให้โอกาส เช่นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เขาให้ธุรกิจออกมาโตที่นอกประเทศ ต้องเปลี่ยนทัศนคติ ที่ต้องไปค้าต่างประเทศ ผลประโยชน์ของชาติต่อไปนี้เป็นการไปเจราจาต่อรองให้เป็นวาระของอาเซียน ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาการทำงานของอาเซียน เราจึงต้องทุ่มเทให้กับการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่เด็กไทยทุกคน ต้องเริ่มจากเด็กเล็ก 3-10 ขวบ ไทยต้องเร่งเพราะเวลาเหลือน้อยมาก จะไม่ทันเขา
สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 700 คน ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีประธานหอการค้าจังหวัด 20 จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม
ทิวาพร / ข่าว01424 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2012-04-08 21:33:25 v : 1619ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา