ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 2 พ.ร.ก.เงินกู้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ


ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ทั้ง 2 พ.ร.ก.เงินกู้ประกอบด้วย พ.ร.ก.โอนหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท และ พ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรค 1 และ วรรค 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น.องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยพระราชกำหนด 2 ฉบับคือ 1. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 (พ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านบาท) และ 2. พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 (พ.ร.ก.โอนหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท) ว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคหนึ่ง และ วรรคสองหรือไม่ ซึ่งคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด หรือ มีเสียงตุลาการไม่น้อยกว่า 6 เสียงจากองค์คณะตุลาการ รวมถึงประธานศาลฯ

อย่างไรก็ดีศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดประเด็นการวินิจฉัย พ.ร.ก. 2 ฉบับ เพียง 2 ประเด็น คือ 1.การตรา พ.ร.ก.เพื่อประโยชน์ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะหรือไม่ และ 2.การตรา พ.ร.ก.มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือไม่

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านบาท เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรค 1 วรรค 2 เพราะเห็นว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะและอนาคตของประเทศ ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้ เพราะเป็นปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ้นปลายปีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง จึงจำเป็นต้องวางระบบป้องกัน และเพื่อบริหารจัดน้ำในอนาคต

ส่วน พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 หรือ พ.ร.ก.โอนหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติ 7ต่อ 2 เพราะเห็นว่า รัฐบาลมีความพยายามแก้ไขหนี้สาธารณะของประเทศ และซึ่งอาจจะเป็นภาระในอนาคตของรัฐบาล และยังช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูฯ ให้มีความสามารถชำระหนี้ได้ จึงเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้และไม่เป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรค 1  และ วรรค 2 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาชี้แจงด้วยวาจาแล้ว ก่อนที่จะนัดฟังคำวินิจฉัยในวันนี้ โดยผู้ร้อง คือ นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และนายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ต่างระบุว่าการออก พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้กองทุนฟื้นฟูฯไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และรัฐบาลไม่มีแผนดำเนินงานที่ชัดเจน และ พ.ร.ก.ฉบับนี้จะไม่ส่งผลให้ภาระหนี้ของประเทศลดลง ซึ่งรัฐบาลยังมีเวลาเพียงพอที่จะเสนอเป็นพระราชบัญญัติ ให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสพิจารณา

ด้านผู้ถูกร้องนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางไปชี้แจงแทน โดยรองนายกรัฐมนตรีกิตติรัตน์ ได้ย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงเศรษฐกิจ รวมถึงป้องกันภัยพิบัติ

 

 

http://news.sanook.com01621 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2012-07-12 21:15:05 v : 901ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา