นิติฯ มธ.เสนอปรับหลักสูตร กม.ใหม่ หลังเปลี่ยนแปลง รธน.บ่อยครั้ง


 นิติศาสตร์ มธ.เสนอปรับเนื้อหาหลักสูตรเนติบัณฑิต ชี้ ปัจจุบันมีข้อจำกัดกับการเปลี่ยนแปลง รธน.บ่อยครั้งทำให้เน้นเรียน แต่ กม.แพ่ง-อาญา พร้อมวอนสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตรให้เร็วขึ้น และให้ สกอ.รับรองหลักสูตรแล้วให้ส่งเรื่องไปยังสภาวิชาชีพโดยตรง ชี้ ปัจจุบันไทยมีนัก กม.กว่า 3-4 แสนคน ขณะที่คดีความในศาลมีถึง 1.2 ล้านคดี ขณะที่ นิติฯ มธ.อาสารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มคณะนิติฯ กำหนดแนวทางผลิตบุคลากรครั้งแรก
       
       ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ในงานการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2555 เรื่อง “บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา” เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำเสนอข้อสรุปที่ประชุมกลุ่มวิชาชีพนิติศาสตร์ ว่า คณะนิติศาสตร์ มีสภาวิชาชีพกำกับดูแล 2 องค์กร คือ สภาทนายความ และสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตแห่งรัฐสภา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้ทั้ง 2 สภาวิชาชีพดังกล่าวดำเนินการรับรองหลักสูตรใหม่ให้เร็วขึ้น หลังมีปัญหานักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแล้ว แต่หลักสูตรกลับอยู่ระหว่างการรับรอง พร้อมเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยว่า เมื่อดำเนินการรับทราบหลักสูตรแล้วขอให้ส่งผลการรับรองไปยังสภาวิชาชีพโดยตรง เพราะที่ผ่านมาเกิดการสับสนของสถานศึกษาในการแยกส่งหลักสูตรไปให้ สกอ.และสภาวิชาชีพรับรอง ซึ่งมักจะมีคำถามจาก สกอ.ว่าหลักสูตรที่ส่งมานั้น ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพหรือยัง

 


นอกจากนี้ได้เสนอให้ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนหลักสูตรเนติบัณฑิตที่มีข้อจำกัด จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง หรือคิดเป็น 4 ปีต่อฉบับ ทำให้การเรียนการสอนนิติศาสตร์ปัจจุบัน ต้องไปเน้นเรียนกฎหมายแพ่งและอาญา ขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเพิ่งจะมาเน้นเรียนจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉะนั้น การสอบเนติบัณฑิตเองจะต้องปรับปรุงเนื้อหาการสอบด้วย และยังเสนอให้มีการจัดทำรายละเอียดการรับรองหลักสูตรนิติศาสตร์และสถานศึกษาของสภาวิชาชีพด้วย เพราะปัจจุบันเกณฑ์การรับรองระบุไว้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องยึดถือจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ไม่ชัดเจนในรายละเอียด
       
       “ปัจจุบันประเทศไทยมีนักกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 แสนคน มีคดีความอยู่ในศาล 1.2 ล้านคดี มีผู้ถูกดำเนินคดีติดห้องขัง 2.4 แสนคน ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 9 หมื่นคน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่มีคณะนิติศาสตร์มาก ยิ่งมีคดีความสู่ศาลมากเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นคำถามของคณะนิติศาสตร์ในการผลิตนักกฎหมาย 3-4 แสนคน ว่า ทำไมถึงสะสางคดีไม่ได้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าต่อจากนี้กลุ่มคณะนิติศาสตร์จะต้องมีการจัดประชุมต่อเนื่อง ถึงทิศทางการผลิตนักกฎหมาย การจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์ ซึ่ง มธ.รับจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งแรก” ผศ.ดร.ปริญญา กล่าว

 

 

 

ที่มา : http://www.manager.co.th01816 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2012-11-14 19:24:01 v : 1369ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา