ความสำเร็จทางการบริหาร


 ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ความสำเร็จทางการบริหาร (Managerial Achievement)

การบรรลุความสำเร็จของผู้บริหารมีความสันพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมเฉพาะอย่างของผู้บริหาร  คนสองคนอาจจะมีงานอย่างเดียวกัน มีงบประมาณเท่ากัน จำนวนของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเท่ากัน และความรับผิดชอบอย่างเดียวกัน  แต่อาจบรรลุความสำเร็จแตกต่างกัน   ความแตกต่างในความสำเร็จ ทางหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากโชค   และอีกทางหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากวิธีการทำงาน พฤติกรรมการทำงานของผู้บริหาร  หรือการทำงานมากงานหนัก แต่หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงอาจจะไม่จำเป็นต้องทำงานหนักกว่าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า  และโชคอาจจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง   ผู้บริหารที่ดีต้องไม่พึ่งพาโชคอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความแตกต่างในความสำเร็จ  คำตอบ คือ  การทำงาน   อย่างฉลาด   ไม่ใช่เพียงแต่การทำงานหนัก   ความสำเร็จเป็นผลจากการทำสิ่งต่าง ๆ   ที่ถูกต้องและภายในเวลาที่เหมาะสม   สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการพิจารณาว่าขอบเขตของงานที่รับผิดชอบงานใดคำคัญมากน้อย จะทำงานใดก่อนหรือทำไปพร้อมๆกัน งานใดสำคัญต้องทำโดยเร่งด่วนถ้าไม่ทำหรือทำล่าช้าจะเกิดความสียหาย ถ้ามีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล...อ่านต่อ00194 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-06-09 18:31:50 v : 1642ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา