วิธีดูแลใจตนเอง


                                                                                               จริยา วัฒนโสภณ

                                                                           สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 


      ทุกคนมีช่วงเวลาของความผิดหวัง เสียใจ ท้อแท้ หรือเหงาว้าเหว่ทำให้ขาดกำลังใจ ขาดแรงจูงใจที่จะปรับตัวปรับใจต่อสู้ปัญหาต่าง ๆ และมีหลายคนที่จิตใจอ่อนแอต้องพึ่งพิงสิ่งย้อมใจ เพื่อให้อารมณ์และความรู้สึกพ้นจากสภาวะทุกข์ดังกล่าว โดยเข้าใจว่าจะทำให้ลืม
ความทุกข์หรือต้องการกระตุ้นตนเองให้ร่าเริงสนุกสนาน เช่น การใช้สารเสพติดทั้งหลาย ที่เรามักพบเห็นบ่อยมากคือ การดื่มเหล้าบางคนรู้สึกเหงา ก็ดื่มเหล้า เศร้าใจก็ดื่มเหล้าปลอบใจ จะทำอะไรใจไม่กล้าก็เอาเหล้ายามาปลุกย้อมใจให้ฮึกเหิม เมื่อดื่มบ่อยเข้าจนติดทั้งกายและใจ หนทางดูแลจิตใจวิธีนี้ทำให้ชีวิตก้าวไปสู่ความตายได้….ในที่สุด
ในทางตรงข้ามวิธีดูแลจิตใจตนเองโดยไม่ต้องใช้สุรายาเสพติด ยังมีอีกหลายวิธี เช่น “การสั่งตนเอง” เริ่มจากการสำรวจตนเองว่าความไม่สบายใจไม่สบายกายนั้นมีเรื่องใดบ้าง ลงมือเขียนตามลำดับ และทำเครื่องหมาย * ในเรื่องที่ เร่งด่วนหรือเดือดร้อนใจมากที่สุด ขั้นตอนนี้เรียกว่า
1. สำรวจและประเมินปัญหา
2. ทดลองเขียน - โยงเส้นจากสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ให้บอกตนเองว่า ตัวเราย่อมรู้ ข้อมูลเรื่องนี้มากกว่าคนอื่น ๆ เพราะเป็นเรื่องของตัวเราเองและเราตั้งใจ จะทำความรู้จักตนเองในมุมนี้อย่างจริงใจ)
3. ถ้าเรื่องนั้นได้ผ่านมาแล้ว แต่เรายังคิดกังวลหรือโกรธแค้นอยู่เสมอ ให้ใช้วิธีสั่งตนเองว่าเรื่องนี้ปิดฉากแล้ว จบแล้ว ยุติไปตามวันเวลาแล้ว ชีวิตเรามิได้เดินย้อนกลับไปอีกแล้ว เราจะอยู่กับปัจจุบัน และก้าวไปสู่อนาคต
กลวิธีการสั่งตนเองหรือการพูดกับตนเองนั้น ถ้าพูดในทางดีจะมีแรงจูงใจให้เราแสดงพฤติกรรม
ในทางดีได้ ดังนั้น ลองปรับเปลี่ยนและฝึกการพูดทางสร้างสรรค์ เช่น
- ฉันจะหยุดลงโทษตนเอง ทำลายตนเองด้วยสิ่งผิด ๆ หรือหยุดเคยชินกับเรื่องร้าย ๆ ทั้งหลาย
- ฉันจะเบนความสนใจไปสู่สิ่งอื่นที่ดีกว่า มีประโยชน์กว่าและจะเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ชั่วโมงนี้…..
- ฉันจะไม่ทำให้ตัวเองขวัญเสียกับเรื่องบ้า ๆ ที่ผ่านเข้ามา เดี๋ยวมันก็ผ่านไป…..
- ฉันเคยทำผิดมาบ้าง แต่ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำสองอีก
- ฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ แต่ฉันเป็นคนดี
- ในความเป็นจริงไม่มีอะไรจะโหดร้ายกับฉันตลอดเวลา
- ฉันเคยผิดหวัง แต่ไม่ถึงกับตาย….เพราะยังอยู่มาได้จนถึง….วันนี้

ข้อพึงระมัดระวังคือ การพูดกับตนเองนั้น…..ถ้าเป็นการตั้งความหวัง ควรจะให้มีความเป็นไปได้ หรือมีเหตุผล ตามความเป็นจริงอยู่ด้วย
ตัวอย่างที่ไม่สมเหตุผล เช่น
- ถ้าใครไม่ชอบฉัน หมายถึงว่า ฉันเป็นคนไม่ดี
- ถ้าสอบตก แสดงถึงความล้มเหลวในชีวิต
- ฉันจะมีคุณค่า เมื่อมีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำ
- การพูดกับตนเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเมื่อท้อแท้หรืออ่อนล้า เช่น เราเคยทำสิ่งดี ๆ มาบ้าง
แล้ว เราจะสร้างสิ่งดี ๆ ได้อีก…….ลองเริ่มสิ่งที่อยากทำ……ที่ทำได้ง่ายก่อน
- ฉันจะไม่อ่อนแอพิรี้พิไรอีกต่อไป เริ่มทำงานได้แล้ว เอาล่ะทำงานไปทีละอย่าง…..วันนี้…..
ทำอะไรก่อน? อะไรจำเป็น?…..อะไรสำคัญ? ทำเดี๋ยวนี้เลยนะ……
การพูดกับตนเองด้วยความคิด หรือพูดออกเสียงอาจจะไม่เข้มข้น ในบางครั้งเพราะพูดแล้วอาจลืมบ้าง หรือมีจุดสนใจอื่น ๆ มาแทรก จึงควรมีการเขียนเป็นคำเตือนใจ ให้ได้อ่านเห็นอยู่เสมอ เช่น ติดที่กระจกซึ่งเรามักจะดูและส่องใบหน้าวันละหลาย ๆ ครั้ง หรือติดที่กระเป๋าสตางค์ หรือที่ซึ่งต้องพบเห็นเป็นประจำวัน สิ่งเหล่านี้ เป็นกลวิธีที่ทุกคนทำได้อย่างอิสระ เพราะความผิดอยู่กับตัวเราตลอดเวลา ใช้ตอนใด เวลาใด ย่อมทำได้ด้วยเหตุนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ สะสมคำพูดดี ๆ ฝึกการนำมาใช้บอกหรือสั่งตนเองตามความจำเป็นและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ถ้าทำได้บ่อยครั้งเราจะคิดได้เร็วและทันต่อความรู้สึกของเรา เมื่อถึงขั้นนั้น ท่านจะพบว่ามีผลดีต่ออารมณ์จิตใจและความเชื่อมั่นในตนเองด้วย00210 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-06-16 10:56:35 v : 1176ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา