กระทงไฮเทค AEC หนึ่งเดียวในโลก


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เปิดตัว ซูเปอร์กระทงไฮเทคเออีซี2012 ...หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี กับการสืบสานประเพณีลอยกระทง รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
UploadImage

 
ซูเปอร์ลอยกระทงไฮเทคเออีซี...หนึ่งเดียวในโลก...ที่เห็นอยู่นี้ เป็นผลงานการออกแบบโดยฝีมือของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จำนวน 20 คน
 
โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของกระทงมีขนาด 1 เมตร 80 เซนติเมตร ทำจากโครงอลูมิเนียมและผ้า ฐานกระทง ทำด้วยแผ่นไม้ ผ้าและวัสดุเบา ส่วนเสาโทรคมนาคมใช้วัสดุพลาสติก PVC มีลักษณะพิเศษที่กลีบกระทงสามารถบาน หุบ  ขึ้น ลง ได้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์
 
ขณะที่ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า กระทงไฮเทคเออีซี...หนึ่งเดียวในโลก เป็นการนำเสนอแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงโลกยุคดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสีสันความแปลกใหม่ของงานลอยกระทงนานาชาติในบรรยากาศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง และเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในการทำงานร่วมกันโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เรียนมาประยุกต์ใช้จริงและให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 
กระทงไฮเทคใบนี้ ยังเป็นการแสดงความเคารพและการรู้คุณค่าของพระแม่คงคา นอกจากความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังได้ความสามัคคีในการช่วยกันทำกระทงนี้อีกด้วย
www.enn.co.th02529 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2012-12-04 22:01:59 v : 1291ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา