การสร้างมนุษยสัมพันธ์


การสร้างมนุษยสัมพันธ์

        มนุษยสัมพันธ์  หมายถึง  ความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยการมีไมตรีจิตที่ดี มีเมตตาต่อกัน  เพื่อให้ได้มาซึ่งความยอมรับนับถือ ไว้วางใจ  ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  การมี/การใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นต้องใช้ให้เหมาะสมและถูกคน ถูกเวลา  เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคม

    1.  สุภาพอ่อนโยน  พูดจาไพเราะ 
    2.  ยิ้มแย้มแจ่มใส

    3. 
มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือ
    4. 
คิดก่อนพูด
    5. 
ร่วมมือ รู้จักทำงานเป็นทีม
    6. 
ไม่ทำตัวมีปัญหา
    7.  รับผิดชอบ

    8. 
ตรงต่อเวลา
    9. 
ไม่นินทาให้ร้าย
    10. ไม่
โอ้อวด
    11.
ไม่โกรธง่าย  ควบคุมอารมณ์ได้ดี
    12. ให้เกียรติ 

    13.
ไม่อิจฉา
    14.  รู้จักอาวุโส

    15. จริงใจ

     16. ...............เพิ่มได้ที่คุณทำแล้วคนที่พบเห็น/พูดคุยด้วย แล้วเขาชื่นชม ชื่นชอบนั่นแหละ

ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ00269 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-07-25 17:15:41 v : 1380ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา