การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน


การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์การใดองค์การหนึ่ง ก็คล้ายกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในสังคมอื่น มีดังนี้

                    1. รู้จักตนเอง และกล้าเป็นตัวของตัวเอง เพื่อนร่วมงานของเราบางคนไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง อาจเพราะตัวเองจบการศึกษาสูงแต่ฐานะยากจน จึงต้องปิดบังอำพรางโดยการแต่งตัวดี กินอาหารราคาแพง คบกับคนฐานะดี ในที่สุดก็เกิดความวิตกกังวล กลัวอนาคต ไม่มีความสุข ทั้งนี้เพราะสาเหตุไม่รู้จักตนเอง ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอนั่นเอง

                    2. ศึกษาธรรมชาติของเพื่อนร่วมงาน เพื่อจะได้เข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานมีวามต้องการหรือรู้สึกอย่างไร

                    3. ยอมรับว่าเพื่อนร่วมงานมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย

                    4. พยายามสังเกตความต้องการและความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน

                    5. ศึกษาสังคม วัฒนธรรมขององค์การที่เราอาศัยอยู่ ยอมรับและยึดถือมาตรฐาน ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์การนั้น และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม

                    6. ยอมรับในศักดิ์ศรีและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานตามควรแก่ตำแหน่งและฐานะ

                    7. แสงดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน

                    8. แสดงความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทั่วๆไป คือมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่หยิ่งจองหอง

                    9. มีอารมณ์ขันตามควรแก่กาลเทศะ

                    10. เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เช่น
                              10.1 ให้ความรัก การให้ความรักแก่เพื่อนร่วมงานจะทำให้เพื่อนร่วมงานมีความอบอุ่น และมีความมั่นคงทางจิตรใจ
                              10.2 ให้ความเคารพนับถือ ในที่นี้หมายถึง การยอมรับความผิด การกระทำ และคำพูดของคนอื่นด้วย
                              10.3 ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือทำให้เพื่อนร่วมงานได้รับความสำเร็จและความสบายใจ

                    11. มีศิลปะในการพูดกับเพื่อนร่วมงาน เช่น พูดจาไพเราะ ยกย่องให้เกียรติ

                    12. มีมารยาทในการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

                    13. อาศัยหลักคุณธรรมในการติดต่อสัมพันธ์

ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ที่มา:  http://www.km.ssru.ac.th/ssrukb/?View=entry&EntryID=11300270 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-07-25 17:21:28 v : 6884ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา