'ศธ.'ปรับระเบียบทรงผมนร.ใหม่


 

 

9 ม.ค.56 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน ,นักศึกษาว่า ได้มอบให้สำนักงานปลัด ศธ. ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ามีกฎกระทรวงอยู่ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2515 คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2515 ซึ่งระบุห้ามไม่ให้นักเรียนชายไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะต้องตัดเกรียนชิดผิวหนัง และ 2.นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย ต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมจนเป็น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 ม.ค.พ.ศ.2518 ระบุว่า 1.นักเรียนชายให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม และ 2.นักเรียนหญิงให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

                      รมว.ศึกษาธิการ ขยายความว่า ถ้าตีความตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 นั้น นักเรียนชายจะต้องไว้ผมด้านข้างและด้านหลังเกรียน แต่กฎกระทรวง พ.ศ.2518 เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงได้ ไม่ต้องตัดผมด้านข้างหรือด้านหลังจนเกรียน แต่ในทางปฏิบัติ ร.ร.ยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะกฎกระทรวงฉบับใหม่เปิดโอกาสให้เด็กไว้ทรงยามแบบรองทรงได้

                      ส่วนทรงผมของนักเรียนหญิงนั้น กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ แต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ร.ร. ซึ่งตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลเช่นกันที่จะให้ทรงผมนักเรียนหญิงของแต่ละร.ร.มีความแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของทางโรงเรียน เมื่อกฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมยาวได้ นักเรียนหญิงของทุกโรงเรียนก็ควรอยู่บนแนวปฏิบัติเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะให้ทาง ศธ. ทำข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ผมยาวของนักเรียนหญิง เช่น ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย จากนั้นทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน อนุญาตให้นักเรียนหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวเลยต้นคอได้ แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย ไม่มีการให้ ร.ร.ใช้ดุลยพินิจอีก

                      "เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน ขณะนี้ผมได้มอบให้ สป.ศธ. ไปจัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในกำกับของ ศธ.ทุกแห่ง เพื่อกำชับว่าในเรื่องของทรงผมนักเรียนนั้นต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้"

ผอ.สวนกุหลาบเชื่อเด็กๆคงมีความสุข 

                      นายเชิดศักดิ์   ศุภโสภณ ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (สก.) กล่าวว่า  เด็ก ๆ คงมีความสุข  อย่างไรก็ตาม สมัยก่อน ที่กำหนดให้นร.ไว้ผมสั้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต้องการให้นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นสำคัญ  แต่ถ้าผู้ใหญ่ใน ศธ.มีความเห็นว่า ควรอนุโลมผ่อนผันในเรื่องของทรงผมได้  ทางร.ร.และนร.ก็พร้อมผฏิบัติตาม  แต่ถึง ร.ร.จะผ่อนผันให้นร.ไว้ทรงผมยาวได้ แต่ นร.ชายส่วนใหญ่ จะสมัครเรียน รด. ซึ่งตามระเบียบของทหาร ก็จะต้องตัดผมสั้นเช่นกัน

                      ด้าน นางโสภี ฉวีวรรณ ผู้ปกครอง อายุ 41  ปี มองว่า เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวนักเรียนเอง เนื่องจากเด็กนักเรียนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะรู้สึกเขินอายเมื่อต้องตัดผมสั้นเกรียนในเด็กนักเรียนชายหรือผมสั้นเลยต้นคอในนักเรียนหญิง รวมทั้งจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงเรียนเพราะที่ผ่านมากฏระเบียบในเรื่องของทรงผมยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

                      นางเพ็ญศรี อุ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านลึมบองจ.สกลนคร  อายุ 35  ปี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรงผมหรือการแต่งกายของเด็กแต่อย่างไร แต่อยู่ที่ตัวของเด็กเองว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากน้องแค่ไหน และปัจจุบันนักเรียนชายส่วนใหญ่ก็ไว้ผมยาวเกือบจะเป็นรองทรงกันทั้งนั้น ส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนต่างจังหวัดจะไว้ผมสั้นทรงเกรียนแต่นักเรียนโรงเรียนในกทม.ก็เห็นไว้ผมรองทรงกันส่วนมาก คิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด

 

http://www.komchadluek.net

 02859 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-01-10 08:40:52 v : 1337ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา