คำถามที่เป็นหลุมพลาง ของผู้บริหาร


 

อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์      
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

 

ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยเสียภาพพจน์ที่ดีไป เพราะการตอบ
ข้อซักถามของสื่อมวลชนหรือให้สัมภาษณ์ต่อหน้าชุมชน    เพราะคำตอบเกิดมีผลกระทบต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น เพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์หรือโต้ตอบคำถามใด ๆ จำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันกลั่นกรองคำพูดให้รอบคอบเสียก่อนที่จะตอบมิฉะนั้นแล้ว คุณงามความดีที่สั่งสมมาตลอดชีวิต อาจจะสูญสลายไปกับคำพูดที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

               จากการศึกษา สังเกตและรวบรวมกรณีคำถามต่าง ๆ ของนักบริหารที่มีชื่อ
เสียงในต่างประเทศ ก็พบว่ามีคำถามหลุมพราง 10 ประเภท ที่หลอกล่อ ให้ผู้บริหารหลวมตัวตกลงไปและได้นำข้อเสนอแนะและตัวอย่างคำถามคำตอบ ให้ก้าวข้ามหลุมพรางที่ขุดดักไว้อย่างปลอดภัยดังต่อไปนี้

                   ประเภทที่ 1 
           คำถามสถานการณ์สมมติ        
                  ตัวอย่าง   
   
               
"ถ้าคุณส่งงานไม่ทันตามกำหนด คุณจะทำอย่างไร"
            "ถ้าคุณทำผิดกรณีชู้สาว คุณจะมีทางออกอย่างไร"
            ข้อเสนอแนะ

                    1. อย่าแสดงความวิตกกังวล ท้อแท้เป็นอันขาด
                    2. แสดงความมั่นใจและมุ่งมองในแง่ดีสร้างสรรค์
                   
ตัวอย่างคำตอบ
                    "ผมทำงานมีแผน คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าววคงไม่เกิด"
            "ผมใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ ในการวางแผน ผมเชื่อมั่นว่าจะไมีมีอะผิดพลาด"
            "ผมตระหนักในเรื่องศีลธรรมมาก ความผิดลักษณะนี้จะไม่เกดกับผม"
 

            ประเภทที่ 2
            คำถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธ
                    ตัวอย่าง

                  
"โครงการใหม่นีน้ท่านจะต้องใช้คนมากใช่ไหม ?"
            "ท่านจะไล่คุณปรีชาออกใช่ไหม ?"
           ข้อเสนอแนะ

                    1. อย่าด่วนตอบรับหรือปฏิเสธ มิฉะนั้นท่านจะถูกต้อนเข้ามุม ยากที่จะหลุดออกจากมุม
                    2. ควรจะแสดงความคิดเห็นอธิบายสถานการณ์ไม่ตอบชี้ชัด ยอมรับหรือปฏิเสธ
                    3. ระวังอย่าพูดมากเกินไป อาจจะผิดพลาดสับสน
                   
ตัวอย่างคำตอบ
                    "เราต้องดูผลงานสักระยะหนึ่งก่อนแล้วพิจารณาว่า   คณะทำงานของเราเพียงพอหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มตามความจำเป็น"
            "เรื่องนี้เราต้องพิจารณาทบทวนให้แน่ชชัดถึงความผิดของเขาก่อน แล้วค่อยทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป"

             ประเภทที่ 3 คำถาม 
                     คำถามให้คาดหมายความคิดของผู้อื่น 
                     ตัวอย่าง      
                    
"ท่านคิดว่าถ้าท่านปลัดกระทรวงทราบเรื่องนี้ ท่านจะสั่งการอย่างไร ?"
             "ท่านคิดว่า ท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการประการใดในกรณีความผิดครั้งนี้ ?"
            ข้อเสนอแนะ

                     พึงหลีกเลี่ยงการเดาหรือคาดหมายว่าคนอื่นจะพูดจะคิด จะกระทำอะไร อย่างไร มิฉะนั้นท่านอาจจะนำตัวท่านไปผูกพันกับเจ้าของเรื่องและตกอยู่ในฐาานะลำบาก
                    
ตัวอย่างคำตอบ
                     1. "ผมไม่ทราบว่าท่านจะสั่งการอย่างไร ทางที่ดีคุณควรจะไปถามท่านดีกว่า"
             2. "ผมคงไม่สามารถจะเดาได้ว่า ท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการประการใด"
            
กรณีตัวอย่าง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโรแนล เรแกน ได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับการประชุมสร้างสัมพันธ์กับชาวรัสเซีย นักข่าวถามว่า
                     "รัสเซียคงคิดว่าท่านจะได้รับเลือกเป็นสมัยที่สสอง จึงเป็นเหตุให้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นใช่ไหม ?"
             "คุณต้องไปถามรัสเซียว่า เหตุผลของเขาเป็นไปตามที่คุณคิดหรือไม่
                    
ประเภทที่ 4 
             คำถามให้จัดลำดับความสำคัญ
                     ตัวอย่าง 

                     "ท่านให้ความสำคัญอะไรที่สุดในการทำงาน ?"
           
ข้อเสนอแนะ
                    พึงระมัดระวังการตอบคำถามประเภทนี้เพราะถึงแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นคำถามง่าย ๆ ธรรมดา ๆ แต่ท่านอาจต้องเสียใจและยุ่งยากในภายหลัง ถ้าตอบโดยไม่ใส่ใจไตร่ตรองก่อน
                   
ตัวอย่างคำตอบ
                    "ผมให้ความสำคัญกับงานที่รับผิดชอบหลายเรื่อง เช่น.........ผมขอเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับงาน.............."
           
กรณีตัวอย่าง  ผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมและสวัสดิการชุมชนคนหนึ่งได้สร้างปัญหาให้กับตนเอง จากการตอบคำถามประเภทนี้กล่าวคือ ได้ตอบว่า
                    "สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดในงานที่ผมรับผิดชอบ ก็คือ อาหารที่เป็นพิษให้โทษต่อร่างกาย" ผลก็คือ ถูกกลุ่มสตรีเล่นงานอย่างรุนแรงว่าไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมในโอกาสของสตรีเลยหรือ

                    ประเภทที่ 5
            คำถามที่ไม่เป็นคำถาม
                    ตัวอย่าง

                    "ผมยินดีมากที่ได้รับฟังเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ท่านริเริ่ม
จะจัดขึ้น แต่ผมคิดว่าจริง ๆ แล้วไม่จำเป็นสำหรับทุก ๆ คน เพราะบางคนก็ดีอยู่แล้ว"
           
ข้อเสนอแนะ
                    คำถามที่ไม่เป็นคำถามในลักษณะนี้ ท่านจะต้องตีความข้อความที่เขากล่าว สรุปเป็นคำถามย้อนกลับไป แล้วก็ตอบจากคำถามที่ตั้งใหม่ต่อจากนั้นท่านก็บรรยายคุณประโยชน์ที่จะเกิดชึ้น
                  
ตัวอย่างคำตอบ
                   "คุณสงสัยว่า โครงการที่ผมจะจัดทำขึ้นจะบังคับให้ทุคนเข้าโครงการเช่นนั้นหรือ ?" 

            ประเภทที่ 6 
           
เรื่องลับไม่ต้องห่วง
                    ตัวอย่าง

                   "เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างคุณกับผมเท่านั้นสบายใจได้ถามจริง ๆ เถอะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกี่ยวกับการก่อสร้างครั้งนี้บ้าง ?" 
           
ข้อเสนอแนะ
                   ท่านอย่าหลวมตัวกับคำเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวเป็นอันขาด เช่น
                   "เป็นเรื่องคุณกับผมเท่านั้น........."
            "เรารู้กันแค่สองคนเท่านั้น.........."
            ถ้าท่านตอบแบบตรงไปตรงมาอย่างหมดเปลือก ท่านจะเสียใจและลำบากใจในภายหลัง เพราะว่าท่าน
จะต้องคอยตอบคำถามที่จะตามมา เสมือนหนึ่งว่าลงข่าวหน้า 1 ของหนัสือพิมพ์
                  
ตัวอย่างคำตอบ
                   "เท่าที่ผมสังเกตก็ไม่มีปัญกาอะไรนีครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี"

            ประเภทที่ 7 
            เลือก ก. หรือ ข.
            ตัวอย่าง

                   "ท่านคิดว่าอะไรสำคัญกว่าระหว่างการตกแต่งห้องผู้อำนวยการเสียใหม่ กับซ่อมแซมห้องอาหาร
ของพนักงาน ?"
           
ข้อเสนอแนะ
                   ไม่มีกฎหมายบังคับให้ท่านต้องเลือก ก หรือ ข พึงตอบเป็นกลาง ๆ ไว้
                  
ตัวอย่างคำตอบ
                   "ผมคิดว่าสำคัญทั้งสองอย่าง.........." หรือ
                   "ทั้ง 2 เรื่องนี้มีความสำคัญที่ผมคิดว่าจะปรับปรุงในปีนี้ ส่วนเรื่องสำคัญอื่น ๆ ก็มี..........."

             ประเภทที่ 8 
             ทำไม......?
             ตัวอย่าง

                   
"ทำไมงานโครงการปรับปรุงระบบภายในจึงวล่าช้าไปกว่าเดิมถึง 3 สัปดาห์ ?"
             ข้อเสนอแนะ

                    ทันทีที่ท่านได้ยินคำถามประเภท ทำไม...? ท่านจะต้องคิดถึงมุมมอองของผู้ถามว่าเขาเจตนาที่แท้จริงต้องการอะไร ท่านมีอะไรบ้างที่จะเป็ฯประโยชน์และแบ่งเบาภารกิจของเขาบ้าง
                   
กรณีตัวอย่าง  
                    "ทำไมผมจะต้องซื้อสินค้าของคุณในเมื่อสิค้าประเภทนี้คุณภาพก็เหมือน ๆ กัน
                    คำตอบของ Ira M Rubinstein ตัวแทนฝ่ายขายตอบว่า
                    "ถูกต้องครับ สินค้าประเภทนี้ โดยทั่วไปก็มีคุณภาพเหมือน ๆ กัน แต่สินค้าของเราพิเศษกว่าตรงที่ราคาถูกกว่า ผมยินดีจะสาธิตถึงคุณสมบัติพิเศษก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ"

             ประเภทที่ 9 
             สมมติฐานผิด ๆ
                     ตัวอย่าง

                      "คนของท่านไม่รอบคอบเลยส่งของมาให้ผมผิดเสมอท่านจะแก้ไขอย่างไรต่อไป ?"
            
ข้อเสนอแนะ
                      เมื่อใดก็ตามที่ได้รับคำตอบประเภทคาดการณ์ผิด ๆ หรือข้อมูลผิด
พลาด ขัดต่อความเป็นจริง   อันดับแรกท่านจะต้องทักท้วงแก้ข่าวที่ผิดให้ถูกต้องเสียก่อน อย่าปล่อยให้เลยตามเลย มิฉะนั้นเขาจะถือว่าท่านยอมรับการขัดจังหวะคนอื่นบางครั้งก็จำเป็น จงพูดด้วยความมั่นใจ ในท่าทีที่ปรามให้เลิกเข้าใจผิด ๆ หลังจากนั้นจึงชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ทราบ
                     
ตัวอย่างคำตอบ
                      "คุณปรีชา ผมเสียใจที่จะบอกว่า คุณเข้าใจผิด ผมจะนำใบสั่งของที่คุณสั่งมาให้คุณดูอีกครั้ง
เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่คุณสั่งกับของที่ส่งไปนั่นถูกต้อง"

              ประเภทที่ 10 
              คำถามเปิด
                       ตัวอย่าง

                       "ขอทราบเกี่ยวกับหน่วยงาน/ผลงานชิ้นล่าสุด/ตำแหน่งครั้งสุดท้าย/การปฏิบัติงานของท่าน ?"
             
ข้อเสนอแนะ
                        คำถามประเภทนี้เป็นโฮกาสทองให้ท่านได้เปิดเผยตัวเองได้อย่าง
เหมาะสม ประกาศคุณค่าความรู้ความสามารถให้ประจักษ์   ดังนั้นจะต้องเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการโต้ตอบคำชี้แจงที่กระชับ คมชัด ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด จงพยายามหลีกเลี่ยงคำตอบที่ว่า   "ผมไม่มีความคิดเห็น" จากตัวอย่างคำถาม ท่านสามารถจะมีหลักในการเตรียมตัวสำหรับคำถามเปิดให้เกิดความประทับใจได้ ดังนี้
                       - สรุปประเด็นหลัก บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวและประสบการณ์
                       - รวบรวมศึกษาผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุน สิ่งที่พูดเป็นการยืนยันอย่างมีน้ำหนัก
                       - สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ไม่มีช่องว่างกับผู้ฟัง
                       - ยกคำพูดของผู้เชี่ยวชาญหรือคนสำคัญประกอบ
                       - สาธิตให้ดู อ้างอิงชื่อคนอื่น
                      
กรณีตัวอย่าง
                       นักร้องชาวเพนซิลเวเนียได้ตอบผู้สื่อข่าวบันเทิง
                      
คำถาม  "วงดนตรีของคุณมีอะไรพิเศษกว่าวงอื่นบ้าง?"
              คำตอบ
  "เราพิถีพิถันในการเลือกเพลงที่ร้องเฉพาะที่เป็นอมตะและเราก็ร้องได้อย่างวิเศษเสียด้วย"
              ข้อย้ำเตือน
  ผู้บริหารต้องพร้อมเสมอที่จะโต้ตอบทุกสถานการณ์ ดังนั้นผู้บริหารควรจะหมั่นฝึกฝนทดสอบอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสมบูรณ์ที่แท้จริง แต่โอกาสที่จะเสริมทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญนั้น
เป็นไปได้สูงสุด00295 โดย ศักดิ์ชั ภู่เจริญ 2009-08-06 23:09:57 v : 3235ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา