2 โจ๋โปรแกรมเมอร์ เตือนภัยไกลระเบิด


2 โจ๋โปรแกรมเมอร์ เตือนภัยไกลระเบิด

 


สถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 เป็นต้นมามีการลอบวางระเบิดในกรุงเทพฯและปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งการโทรศัพท์ขู่วางระเบิด การแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยตามถังขยะ โดยบริเวณที่มักถูกลอบวางระเบิดจะเป็นจุดอับ เช่น ถังขยะ ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างมาก

นายจุฑาพัฒน์ ร่มสุข และนายธีรวัฒน์ ภู่เจริญ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา จึงคิดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ "เตือนภัยไกลระเบิด" โดยมีนางอัจฉรา อมะรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทประยุกต์ใช้งาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในวิชาฟิสิกส์ พบว่าการตรวจจับและค้นหาโลหะสามารถใช้หลักการทางวงจรไฟฟ้ามาตรวจจับ โดยมีหลักการพื้นฐานว่าเมื่อตัวกำเนิดสัญญาณจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับเข้าไปยังขดลวด จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กไหลวนรอบๆ ขดลวด แต่เมื่อนำแท่งโลหะไปวางใกล้ขดลวด เส้นแรงแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำผ่านแท่งโลหะนั้นเกิดเป็นกระแสไหลวนในแท่งเหล็กทำให้ปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กที่ไหลกลับมาลดลง

จากสาเหตุนี้เอง ทั้งสองจึงพัฒนาคิดค้นอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบวัตถุที่เป็นโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุระเบิด เพื่อมุ่งทำร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่

โครงการนี้จำลองถังขยะที่มีโมดูลตรวจวัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรดตรวจสอบว่ามีวัตถุผ่านเข้ามาในถังขยะหรือไม่ หากมีระบบจะส่งข้อมูลไปยังบอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งการให้เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะตรวจสอบวัตถุที่ผ่านเข้ามาว่ามีส่วนของโลหะหรือไม่ หากมีกลไกเปิด-ปิดซึ่งควบคุมโดยมอเตอร์จะไม่เปิดฝาถัง เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุตกลงไปสู่ก้นถัง อีกทั้งระบบจะส่งเสียงเตือน 10 ครั้งหากไม่มีการตอบรับจากผู้นำมาทิ้งจนครบตามกำหนด เครื่องจะส่งเอสเอ็มเอสเป็นข้อความเตือนไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดไว้ แต่หากเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะตรวจสอบแล้วไม่พบโลหะ มอเตอร์จะเปิดฝาเพื่อให้ขยะตกลงสู่ก้นถัง

เครื่องมือและอุปกรณ์ของโครงงาน ประกอบด้วย โมดูลตรวจวัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ บอร์ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดควบคุมวงจรเสียง AC ADAPTOR (DC 12 V) โทรศัพท์มือถือ ถังขยะแบบมีฝาเปิด-ปิด Dc moter ขนาด 6 V. และลวดทองแดง เบอร์ 18 awg ส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้คือโปรแกรมภาษา Pbasic สำหรับเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากวางแผนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วางแนวทางการทำงาน วางแผนการเขียนโปรแกรมและโปรแกรมที่ใช้ และวิธีการสร้างชิ้นงาน ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้พัฒนา คือโปรแกรม Pbasic ออกแบบชิ้นงาน หลักการทำงานของระบบตรวจสอบโลหะ กลไกการเปิด-ปิดฝาถัง ศึกษาวิธีการพันขดลวดทองแดงเพื่อสร้างเป็นสนามแม่เหล็กที่ใช้ตรวจสอบวัตถุที่เป็นโลหะที่ผ่านเข้ามายังบริเวณตำแหน่งของเซ็นเซอร์ และหลักการทำงานต่างๆ แล้วสร้างชิ้นงานจากแผนงานที่วางไว้ จากนั้นเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนต่างๆ ทดสอบและแก้ไขพัฒนาโปรแกรม นำชิ้นงานไปทดสอบ จัดทำรายงาน และฝึกการนำเสนอชิ้นงาน

ผลการพัฒนาอุปกรณ์ พบว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพในการทำงานดีมาก

"จากการศึกษาทฤษฎีการพันขดลวดที่ใช้เป็นหลักการในการทำสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้น พบว่าเมื่อนำหลักการมาใช้จริงแล้วไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะเนื่องจากการพันขดลวดที่ดีนั้น ลวดทองแดงที่นำมาพันจะต้องเป็นทองแดงที่บริสุทธิ์ ไม่มีโลหะเจือปนมาก ซึ่งจะทำให้ราคาสูงตามไปด้วย เราจึงเลือกใช้ลวดทองแดงที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งเป็นลวดทองแดงราคาถูกแต่มีส่วนประกอบของโลหะอื่นๆ มาก หลักการและทฤษฎีการพันขดลวดจึงใช้ไม่ได้ ทีมผู้พัฒนาจึงทดลองลดรัศมีและจำนวนรอบที่พันจนสามารถได้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด" จุฑาพัฒน์กล่าว00304 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-09-11 09:50:05 v : 1644ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา