เคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

( 12 Tips for Building Good Human Relations)

  1. ารริหารที่ดีต้องเริ่มที่มนุษยสัมพันธ์

นักบริหาร-หัวหน้างานส่วนมากเข้าใจว่า มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เป็นเพียง

กิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของการบริหาร

แต่ในหลักความเป็นจริง มนุษยสัมพันธ์คืองานบริหารทั้งหมด (Entire job of

management) ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคน เงิน วัสดุ สิ่งของ งานผลิต คอมพิวเตอร์และอื่นๆ

            ข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีผลอย่างไร ถ้าคนใส่ข้อมูลผิดพลาด?

  1. แก้ปัญหาคนได้คือยอดนักบริหาร

นักบริหาร-หัวหน้างาน ไม่ว่าจะทำงานกับคน 2 คน หรือ 1,000 คนท่านต้องมีวิธีเข้ากับคน

ให้ได้ ทักษะการบริหารคน (Human skill) จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของนักบริหารมืออาชีพ

  1. เป็นหัวหน้าคนต้องอดทนและหนักแน่น

ความเมตตาสงสาร (Kindness) ความเห็นอกเห็นใจ( Sympathy) ความยืดหยุ่น

(Flexibility) เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของนักบริหาร

แต่เหนือคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ ท่านจักต้องอดทนและหนักแน่น ท่านจะหนักแน่นได้

(Firmness) ท่านต้องมีวุฒิภาวะ (Maturity) หรือความเป็นผู้ใหญ่ ทั้งในด้านความคิด การกระทำและคำพูด

4. อย่าปฏิเสธหรือช่วยเหลือโดยไม่ให้เหตุผล

หากลูกน้องขอความช่วยเหลือจากท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม แสดง

ว่า ท่านมีมนุษยสัมพันธ์แล้ว แต่อย่าให้หรือปฏิเสธ โดยไม่ชี้แจงเหตุผลของท่านเป็นอันขาด

5. การลงโทษทางวินัยมิใช่เครื่องมือปรับปรุงงานเสมอไป

            นักบริหารพึงจดจำว่า การลงโทษเป็นการให้โทษมากกว่าให้คุณและสร้างความไม่พึงพอใจ  (Disciplinary action is rather harmful than good and creates resentment)

เพราะฉะนั้น การลงโทษจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น ท่านต้องพูดจาให้โอกาส และให้เวลาเขาก่อน ทุกคนต้องการหัวหน้าที่เก่งไม่เก๊ก......

6. คำชมแม้คำเดียว ดีกว่าไม่ได้ชมเสียเลย

            คำชมแม้คำเดียว ( A word of praise) เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ทำไมท่านถึงกล่าวยกย่องเขาในงานเลี้ยงลาเกษียณอายุ ทำไมไม่ชมเมื่อเขาอยู่กับท่าน

            ฝรั่งว่า คำชมแม้คำเดียว เป็นคำที่สะอาดที่สุด ถูกที่สุด แต่เป็นเครื่องมือการบริหารที่ดีที่สุด A WORD OF PRAISE IS THE FINEST, THE CHEAPEST, BUT THE BEST TOOL OF MANAGEMENT.

7. หยุดนับหนึ่งถึงร้อย

            การหยุดนับหนึ่งถึงร้อย จะมีค่าต่อตัวท่านหาที่สุดมิได้ และป้องกันท่านมิให้กระทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งท่านจะเสียใจภายหลังได้ เพราะในระหว่างที่นับหนึ่งนั้น ท่านอาจคิดหาทางออกที่ดีได้เสมอ

8. อย่าสัญญาในสิ่งที่ท่านทำไม่ได้เป็นอันขาด

            การให้คำมั่นสัญญาว่า จะเลื่อนตำแหน่งให้ จะปรับเงินเดือนพิเศษให้ ฯลฯ หากทำไม่ได้ นอกจากงานจะเสียแล้ว เขายังจดจำไปชั่วนิรันดร์อีกด้วย

9. อย่าซื้อแต่ตัวให้ซื้อหัวใจด้วย

            ท่านอย่าคิดว่า ท่านมีเงิน มีอำนาจ จะซื้ออะไรก็ได้ แต่มีอยู่ 3 สิ่งที่ท่านซื้อมันไม่ได้

  1. ความกระตือรือร้น
  2. ความคิดริเริ่ม
  3. ความภักดี

แต่สามสิ่งนี้ ไม่ต้องซื้อ หากท่านเป็นนักบริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

10. อย่าลืมพัฒนาคน

            การบริหาร มิได้หมายถึง เฉพาะการสั่งงานและการควบคุมงานเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาคนด้วย และเป็นบันไดในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งอีกต่างหาก

11. อย่าให้ความสำคัญกับลุกน้องบางคนจนเกินงาน

            การให้ความสำคัญกับลูกน้องคนหนึ่งคนใดมากจนเกินไปท่านจะต้องทำงานหนักมากขึ้น

12. งานนี้ไม่มีใครทำแทนท่านได้

            มีงานอยู่ร้อยแปดพันเก้า ที่ท่านสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำแทนท่านได้ แต่มีสิ่งเดียวที่ให้คนอื่นทำแทนไม่ได้นั่นคือ....มนุษยสัมพันธ์ ท่านต้องสร้าง สั่งสมและส่งเสริมด้วยตัวท่านเอง

 

 

ที่มา http://www.sombatlegal.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=42179700322 โดย 2009-11-03 09:14:58 v : 1437ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา