การเรียนรู้แบบ Professional Learning Community (PLC)


Professional Learning Community (PLC)

Professional Learning Community (PLC)   คือ การรวมตัวกันของครูประจำการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำหน้าที่ครู  ครูต้องเลิกเป็น ผู้สอนผันตัวเองมาเป็นโค้ช หรือ คุณอำนวยของการเรียนของนักเรียน   การเรียนการสอนส่วนใหญ่เรียนแบบ  Project Based Learning(PBL)  เป็นการเรียนจากการทำโครงงาน โดยทุกวิชาสามารถเรียนได้จากการทำโครงงาน นั่นหมายความว่าเด็กเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งผลออกมาเป็นบวกหรือลบก็เป็นการเรียนรู้ทั้งหมด    โรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเลิกเน้นสอน หันมาเน้นเรียน ซึ่งต้องเน้นทั้งการเรียนของนักเรียนและของครูควบคู่กันไป 

ครูไม่ใช่แค่สอนนักเรียนเท่านั้น  ยังต้องมีทักษะในการกระตุ้นนักเรียน ให้นักเรียนรักการเรียนรู้   สนใจการเรียนรู้    สนุกกับการเรียนรู้ หรือให้การเรียนรู้สนุกและกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต

ครูจึงต้องยึดหลัก สอนน้อย เรียนมากคือ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ครูต้องตอบได้ว่า นักเรียนได้เรียนอะไร และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนสิ่งเหล่านั้น ครูต้องทำอะไร ไม่ทำอะไร ในสภาพเช่นนี้ ครูยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น และท้าทายครูทุกคนอย่างที่สุดที่จะไม่ทำหน้าที่ครูผิดทางคือ ทำให้ศิษย์เรียนไม่สนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสำคัญ

ดังนั้น  การเรียนรู้แบบ  Professional Learning Community (PLC)   เป็นการเรียนรู้ครูเพื่อนักเรียนโดยครูมีหน้าที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาให้กับนักเรียน   นักเรียนได้ศึกษาเรื่องที่นักเรียนสนใจ   และครูคอยสนับสนุน  ตอบคำถาม  ชี้แนะในสิ่งที่นักเรียนสงสัย  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้และในการประกอบเรียนการสอนด้วย03228 โดย น.ส.มาลินี ดียิ่ง รหัส 55500 2013-02-28 12:39:30 v : 935ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา