ลูกมีความฉลาดด้านใด


 ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) กล่าวว่าคนเรามีความฉลาดในตัวทั้งสิ้น บางคนอาจจะมีความฉลาดในด้านใดด้านหนึ่งเด่นกว่าอีกด้านหรือบางคนอาจจะมีความฉลาดและความถนัดหลายด้าน หรือบางคนอาจมีครบทั้ง 9 ด้านก็เป็นได้ วิธีการสังเกตุง่ายๆว่าลูกมีความฉลาดด้านใดสามารถสังเกตุได้ดังนี้

       
1. หากลูกมีความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence) ลูกจะชอบเล่านิทาน เจ้าบทเจ้ากลอน ชอบเลียนเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยิน มีความสนใจและสนุกในการฟัง พูด และเขียนภาษาต่างๆ โตขึ้นลูกอาจจะเป็น นักพูด ครูสอนภาษา นักการเมือง ตลก กวี นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

 2. หากลูกมีความฉลาดทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์(Logical-mathematic intelligence) ลูกจะสนุกในเรื่องของการนับจำนวน การบวก ลบ คูณ หารและการเรียนรู้ในเรื่องรูปทรงทางเรขาคณิต ชอบตั้งคำถาม และชอบค้นคว้าทดลอง โตขึ้นลูกอาจจะเป็นนักสถิติ นักบัญชี ครูสอนคณิต์ – วิทย์ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น
       

 3. หากลูกมีความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ(Spatial intelligence) ลูกจะมองเห็นสิ่งต่างๆ และนำไปสร้างภาพจินตนาการในสมอง จะชอบวาดรูป ชอบทำศิลปะประดิษฐ์ ชอบปั้นแป้งโด ชอบเล่นเกมตัวต่อ เมื่อโตขึ้นลูกอาจจะเป็น ศิลปินวาดภาพ นักประดิษฐ์ นักวาดการ์ตูน ช่างภาพ สถาปนิก ดีไซเนอร์ ช่างก่อสร้าง ผู้ชำนาญทางและนำทางต่างๆเช่น นายพราน คนขับเครื่องบิน เป็นต้น
       
4. หากลูกมีความฉลาดทางด้านดนตรี(Musical intelligence) ลูกจะชอบแสดงออกทางด้านดนตรี ชอบร้องเพลง เล่นดนตรี และการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี ชอบ การแต่งเนื้อเพลง และการเขียนโน้ตเพลงของตนเอง เป็นต้น โตขึ้นลูกอยากจะเป็น นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ดีเจ นักดนตรีบำบัด เป็นต้น

5. หากลูกมีความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย(Bodily-kinesthetic intelligence) ลูกจะชอบการใช้ร่างกายในการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด ชอบเล่นกีฬา ชอบเต้นรำโตขึ้นลูกอาจจะเป็น นักกีฬา แดนเซอร์ หมอผ่าตัด หมอศัลยกรรม นักดนตรี ช่างทำผม พ่อครัว-แม่ครัวหัวป่า เป็นต้น

6. หากลูกมีความฉลาดทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal intelligence) ลูกจะสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่รังแกเพื่อน เป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มเพื่อน เมื่อโตขึ้นอยากจะเป็น จิตแพทย์ นักจิตบำบัด นักการเมือง นักอาสาพัฒนาชุมชน พนักงานต้อนรับ เป็นต้น
       

7. หากลูกมีความฉลาดทางด้านการเข้าใจตนเอง(Intrapersonal intelligence) ลูกจะมีความเข้าใจตน จะมีความมั่นใจในตนเอง และ สามารถยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้ เมื่อโตขึ้นอยากจะเป็นนักปรัชญา นักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา กวี ศิลปิน เจ้าของกิจการ เป็นต้น

8. หากลูกมีความฉลาดทางด้านธรรมชาติ (Naturalist intelligence)
       
ลูกจะเป็นคนสนใจในเรื่องของพืชและสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์ ชอบปลูกต้นไม้ ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ เมื่อโตขึ้นอาจจะเป็น เกษตรกร สัตวแพทย์ นักอนุรักษ์วิทยา นักชีววิทยา นักนิเวศน์วิทยา เจ้าของฟารม์ เป็นต้น

9. หากลูกมีความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ( Spiritual intelligence)
       จะชอบการคิดใคร่ครวญ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีความสุขและสงบในตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อโตขึ้นลูกอาจจะเป็น นักศาสนศาสตร์ นักจิตบำบัด นักสืบ ผู้นำทางศาสนา การเมือง เป็นต้น
       
       วิธีช่วยลูกให้มีความฉลาดด้านต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การสังเกตุ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความเข้าใจที่มีให้ต่อลูกจะสร้างลูกให้เป็นทั้งคนดีและคนฉลาดได้ไม่ยากเลย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 13 พฤศจิกายน 2551 โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ http://www.manager.co.th00330 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-11-23 15:28:18 v : 1110ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา