อนุสาวรีย์วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ


 
 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อำเภอวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งของแขวงเมืองวิเศษไชยชาญซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่านและมีความสำคัญมากในขณะนั้น และจากพระราชนิพนธ์เรื่อง “ไทยรบพม่า” ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตอนหนึ่ง ได้กล่าวดังนี้ 
    เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พุทธศักราช ๒๓๐๘ พม่ายกกองทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยาทั้งสองด้าน โดยแม่ทัพชื่อมหานรธาและ เนเมียวสีหบดี ได้สั่งให้พวกพม่ากองหนึ่งไปเที่ยวค้นทรัพย์จับผู้คนทางเมืองวิเศษไชยชาญและลูกสาวชาวบ้านไปเป็นเชลย พวกชาวบ้านต่างโกธรทหารพม่าจึงนัดกันลวงพม่าให้ไปค้นหาลูกสาวชาวบ้านที่ชายป่าแห่งหนึ่งแล้วช่วยกันรุมทหารพม่าที่ไปตายทั้งหมด ๒๐ คน แล้วชาวบ้านต่างก็พาหนีไปยังบ้านบางระจัน ฝ่ายพม่าที่เมืองวิเศษไชยชาญรู้ว่าพวกไทยหนีไปอยู่ที่บ้านบางระจันก็ยกพลไปตีค่ายบางระจัน เหตุการณ์สู้รบที่ค่ายบางระจันไดเริ่มตั้งแต่เดือน ๔ ปลายปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ถึงวันจันทร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๑๒๐๙ รวมทั้งสิ้น ๕ เดือน มีการสู้รบรวม ๘ ครั้ง ค่ายบางระจันจึงแตก ในเหตุการณ์สู้รบคราวนั้นชาวบ้านที่เป็นบุคคลชั้นหัวหน้าของแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ๒ คน ที่ร่วมรบจนตัวตาย คือ นายดอก ชาวบ้านกลับ และนายทองแก้ว ชาวบ้านโพธิ์ทะเล(ปัจจุบันหมู่บ้านทั้งสองอยู่ในอำเภอแสวงหา)
    จากวีรกรรมที่กล้าหาญของนายดอก นายทองแก้ว ทำให้อนุชนรุ่นหลังมีความเลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะประชาชนชาววิเศษชัยชาญได้จัดสร้างหล่อรูปนายดอก นายทองแก้ว ด้วยทองเหลืองยืนบนแท่นตั้งไว้ ณ ที่ตั้งปัจจุบันบริเวณวัดวิเศษชัยชาญ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จแทนพระองค์มากระทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ฉะนั้น ทุกวันที่ ๒๕ มีนาคมของทุกปี ทางราชการ ประชาชน จึงจัดให้มีพิธีสดุดีรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละโดยจัดทำพิธีวางพวงมาลาและจัดงานสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

ที่มา : http://www.sanjaorongthong.go.th

 00333 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2009-12-06 12:39:18 v : 1712ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา