พ่อของลูก แบบที่ดีๆ (กำลังขาดตลาด)


พ่อของลูก แบบที่ดีๆ

5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันสำคัญยิ่งสูงสุดของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และนอกจากนี้ นับตั้งแต่    ปี 2523 เรื่อยมา วันที่ 5 ธันวาคมยังถูกกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วย...
   
เป็นช่วงเวลาแห่งการรำลึกถึง “ความสำคัญของพ่อ”
   
และยุคนี้ทั้ง “ลูก” และ “พ่อ” ต่างก็ควรตระหนัก !!
   
ทั้งนี้ สังคมไทยยุคปัจจุบันมีเรื่องราวร้าย ๆ ทั้งที่ลูกทำกับพ่อ และที่พ่อทำกับลูก เกิดขึ้นมากมาย จนชวนให้คิดว่าคำว่า “ลูกที่ดีของ  พ่อ” และ “พ่อที่ดีของลูก” ได้เลือนรางจางหายไปมากเหลือเกิน เป็นการเลือนรางจางหายที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์น่าตระหนก-น่าเสียใจบ่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ จนน่าฉุกคิด และควรต้องฟื้นฟู
   
กล่าวสำหรับการเป็น “ลูกที่ดีของพ่อ” ทั้งสำหรับลูกที่ยังเป็นเด็ก และที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว หัวใจสำคัญอาจเป็นสิ่งที่ใครหลาย ๆ คนสับสนถามถึง ว่าในรายละเอียดควรจะต้องทำอย่างไร ? แต่ทั้งนี้... จริง ๆ แล้วก็มิได้มีอะไรมาก ก็อยู่ภายใต้การประพฤติปฏิบัติตนไม่กี่ด้านที่รู้-ที่ได้ยินกันมานานแล้ว อย่างเช่นที่ ทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 หนึ่งในคณะราษฎรสายพลเรือน และขบวนการเสรีไทย เคยเขียนจดหมายถึงลูกชาย และภายหลังมีการรวบรวมไว้ในหนังสือชื่อ “พ่อสอนลูก” กับ “หลักปฏิบัติ 3 ประการ” ก็ถือว่าครอบคลุม  
   
หลักปฏิบัติ 3 ประการเพื่อเป็น “ลูกที่ดี” ที่ว่านี้ก็คือ... 1.การประพฤติตัวดีและมีนิสัยดี 2.การมีความขยันหมั่นเพียรและมานะอดทน 3.การรู้จักศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้
   
“การประพฤติตัวดีและมีนิสัยดี การมีความขยันหมั่นเพียรและมานะอดทน และการรู้จักศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ ทั้ง 3 ประการนี้เรียกว่า กรรมดี ที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ ถ้าลูกทำความดีทั้ง 3 ประการนี้ได้ดังคำสอนของพ่อแล้ว ก็จะมีความสุขความเจริญมั่งคั่งสมบูรณ์ มีคนนิยมรักใคร่และยกย่องสรรเสริญ ...” ...เป็นเนื้อหาตอนหนึ่งจากจดหมายของอดีตนายกฯคนที่ 5ของประเทศไทยที่เขียนถึงลูก
   
เป็น “ลูกที่ดีของพ่อ” โดยทำให้ตนเองเป็นคนดี-ได้ดี
   
ทำได้เช่นนี้เรื่องร้าย ๆ ที่ลูกทำกับพ่อก็จะไม่เกิดขึ้น !!
   
จากประเด็นลูกที่ดีของพ่อ ต่อเนื่องด้วย “พ่อที่ดีของลูก” ประเด็นนี้ก็สำคัญมากสำหรับสังคมไทยยุคนี้ ซึ่งกับเรื่องนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตติยาลัย ก็เคยสะท้อนผ่าน “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ไว้ ภายใต้หัวข้อ “พ่อที่ดี... กับสถานการณ์เมืองไทยในยุคปัจจุบัน”
   
ท่าน ว.วชิรเมธี ท่านชี้แนะไว้ สรุปได้ว่า... หน้าที่ของพ่อตาม  หลักทิศ 6 นั้น พ่อมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น สอนให้ลูกละจากความชั่ว, สอนให้เป็นคนดี, ให้การศึกษา, ดูแลเรื่องสร้างครอบครัวของลูก, จัดสรรมรดกให้ตามสมควร นอกจากนี้ พ่อยังต้องมีหน้าที่ เป็นครูคนแรกของลูก ซึ่งปัจจุบันนอกจากพ่อจะไม่ค่อยเลี้ยงลูกแล้ว ยังไม่สอนลูกอีกด้วย ทำให้เยาวชนไทยจำนวนหนึ่งต้องกลายเป็นคนด้อยคุณภาพของสังคม
   
การสอนลูกนั้นคือสอนให้รู้ดีและรู้ชั่วด้วย ซึ่งทุกวันนี้เยาวชนไทยรู้ดีไปทุกอย่าง แต่มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว โดยผู้เป็นพ่อต้องเป็นมัคคุเทศก์ทางจิตวิญญาณให้ลูก ต้องเป็นเหมือนโทรทัศน์วงจรปิด ถ่ายทอดทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ให้ลูกได้ยิน-ได้เห็น พ่อจึงต้องแสดงออกอย่างระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ
   
พ่อต้องเป็นพระพรหมของลูก คือมีเมตตา เลี้ยงดูลูก, มีกรุณา ช่วยเหลือลูก, มีมุทิตา ส่งเสริมลูกในสิ่งที่ดี, มีอุเบกขา เมื่อลูกทำผิดต้องวางใจเป็นกลาง ให้ลูกรับความผิดอย่างสง่าผ่าเผย
   
ท่าน ว.วชิรเมธี ยังบอกถึงสิ่งที่พ่อที่ดีควรจะสอนลูก โดยยึดโยงอยู่กับสภาพสังคมไทยปัจจุบันไว้อีกว่า... ต้องสอนลูกให้เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่น, สอนให้ลูกเป็นผู้ให้, สอนให้ลูกรู้ในสิ่งที่ดีแล้วทำ รู้ในสิ่งที่ชั่วแล้วเว้น สอนให้ละอายใจต่อการทำชั่ว เพราะทุกวันนี้เส้นแบ่งทางจริยธรรมในสังคมไทยขาดระเนนระนาดไปหมด, สอนให้ลูกยึดมั่นในความจริง ไม่ปลิ้นปล้อน และพ่อต้องสอนให้ลูกรู้จักคบคนดีเป็นกัลยาณมิตร  
   
พ่อต้องสอนลูกให้รู้ดี-รู้ชั่วซึ่งเป็นพื้นฐานการเป็นคนดี, สอนให้อย่าคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ หมายถึงความซื่อสัตย์ เพราะสังคมไทยล่มสลายเพราะคอร์รัปชั่นกลายเป็นวัฒนธรรม, สอนให้รักความยุติธรรม ทนเห็นความอยุติธรรมไม่ได้, สอนให้มีหัวใจประชาธิปไตย เรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดเห็นที่แตกต่าง
   
“และที่สำคัญคือ พ่อที่ดีต้องประพฤติตนให้เป็นเสมือนพระอรหันต์ของลูก พ่อต้องเป็นคนดีที่ลูกภูมิใจ และลูกรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เป็นลูกของพ่อ ผู้ที่เป็นลูกจะเป็นคนดีหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพ่อเป็นสำคัญด้วย !!” ...ท่าน ว.วชิรเมธี ชี้แนะทิ้งท้ายเกี่ยวกับการเป็น “พ่อที่ดีของลูก”
   
ผ่าน “วันพ่อแห่งชาติ” มาแล้ว...แต่ก็อย่าปล่อยผ่านเลย
   
“ลูกที่ดีของพ่อ-พ่อที่ดีของลูก” ในสังคมไทย...กำลังขาด
   
ต้องตระหนัก “ต้องช่วยกันสร้าง” เพิ่ม...อย่างเร่งด่วน !!.

 00337 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-12-09 13:31:19 v : 1034ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา