ต้นทุนแฝง ในกระแสบุกเพื่อนบ้าน


 

 

อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ปี 2556-2560 ที่บีโอไอเพิ่มบทบาทการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยออกไปลงทุนต่างประเทศ และช่วงที่ผ่านมามีธุรกิจไทยขนาดกลางจำนวนมากแสดงความสนใจออกไปลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศแถบอาเซียนและเอเชียอื่น แต่ยอมรับว่าการไปลงทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นง่ายๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV หรือ กัมพูชาลาว พม่า และเวียดนาม ที่ยังมีปัญหาว่ากฎกติกาการลงทุนไม่ชัดเจน สิทธิประโยชน์ไม่จูงใจ รวมถึงความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น กรณีพม่าแม้จะมีต้นทุนค่าแรงต่ำ แต่การขนส่งระหว่างเมืองก็ทำได้ค่อนข้างลำบาก ขาดแคลนไฟฟ้า ดังนั้นการลงทุนจึงกระจุกอยู่ในเฉพาะภาคกลางที่โครงสร้างพื้นฐานใช้ได้ แรงงานเพียงพอขณะที่ปัญหาเดียวกันก็ทำให้การลงทุนในกัมพูชากระจุกอยู่ในพนมเปญและเกาะกง

การพานักลงทุนไปโรดโชว์ประเทศเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ยังพบอุปสรรคสำหรับผู้ลงทุนอีกประการ คือ การต้องใช้เวลาหาและศึกษาพันธมิตรทางธุรกิจนานพอสมควร ซึ่งส่วนนี้บีโอไอสามารถช่วยเหลือได้โดยการประสานงานกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนประเทศเป้าหมาย เพื่อกลั่นกรองพันธมิตรให้

นอกจากมุมมองจากบีโอไอแล้ว ก็มีการศึกษาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในอาเซียนไว้พอสมควรเช่น งานวิเคราะห์เรื่อง”เส้นทางสู่ AEC SMEs รุกรับอย่างไร” ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ระบุว่า ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้งหมด มาเลเซียเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพมากที่สุดที่จะรองรับการลงทุนแต่การเข้าไปแข่งขันของSMEsไทยคงทำได้ลำบากเนื่องจากSMEsมาเลเซียมีความเข้มแข็งใช้เทคโนโลยีสูง ประกอบกับมีต้นทุนค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆสูง

ดังนั้น โอกาสของSMEsไทยในการออกไปลงทุนจะอยู่ที่กลุ่ม CLMV และอินโดนีเซีย เป็นหลัก ซึ่งจากการเปรียบเทียบเครื่องชี้ความน่าสนใจในการลงทุน จะเห็นว่าแต่ละประเทศมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป แต่จากการเปรียบเทียบแต่ละประเทศแล้วพบหลายประเด็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องระมัดระวัง เช่น กรณีต้นทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน พบว่ากัมพูชามีค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง และบางประเทศคิดค่าสาธารณูปโภคสำหรับ Non-residential คนละอัตรากับ Residential อาทิ ค่าน้ำประปาของลาว หากมองจากต้นทุนค่าจ้าง แม้กัมพูชาและพม่าน่าสนใจที่สุด แต่ก็มีอุปสรรคคือต้นทุนแฝงที่มาจากความไม่พร้อมของระบบสาธารณูปโภค

รายงานยังระบุอีกว่า ผู้ประกอบการไทยยังต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ระบบภาษีกฎระเบียบการค้าการลงทุนของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นข้อจำกัดการค้าการลงทุนสำหรับบางธุรกิจ เช่นอินโดนีเซียมีกฎระเบียบปกป้องSMEsบางสาขาเช่น การห้ามต่างชาติทากิจการค้าปลีกขนาดเล็ก รวมถึงอุปสรรคอื่นๆเช่น ค่าเช่าที่ดินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในเวียดนามและพม่าโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น โฮจิมินห์ ฮานอย ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์

จากการศึกษาผลสำรวจผู้ประกอบการSMEsของกลุ่ม CLMV ที่จัดทำโดย Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) และBusiness Environment and Enterprise Performance Survey ของธนาคารโลก พบว่าปัญหาและอุปสรรคหลักๆ ที่ผู้ประกอบการSMEsในกลุ่มนี้คือ ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ ปัญหาขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี ขาดทักษะในการบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนในเรื่องกฎระเบียบการลงทุน ตลอดจนปัญหาในการทำการตลาดและช่องทางในการจัดจำหน่าย

ทั้งหมดคืออุปสรรคของการ “บุกอาเซียน” ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่กำลังวางแผนจะโหนกระแสออกไปลงทุนกับเขาด้วย คงมีการบ้านต้องทาอย่างหนักรอบคอบและรอบด้านกว่าที่คิด

ที่มา :  โพสต์ทูเดย์
 03392 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-04-10 15:41:25 v : 807ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา