คนสิงคโปร์ทำไมเก่ง


 

คนสิงคโปร์

 

          สิงคโปร์เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กซึ่งได้ประกาศแยกตัวจากสหพันธรัฐมลายา (มาเลเซีย) ในปีค.ศ. 1960 ประกอบไปด้วยผู้อพยพชาวเอเชียหลากหลายเชื้อชาติที่ยอมละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมเพื่อดั้นด้นแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ได้บอกเล่าให้เห็นภาพถึงผู้อพยพต่างเชื้อชาติเหล่านี้ล้วนประสบกับความยากลำบากและสารพัดปัญหาเพียงใด ภาวะดังกล่าวมีส่วนช่วยบ่มเพาะให้ชาวสิงคโปร์มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆจน กลายเป็นส่วนสำคัญเชิงคุณค่าที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ประสบความสำเร็จ

 

          มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ทำการสำรวจค่านิยมเชิงวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ผลการวิจัยได้เปิดเผยต่อข้อคำถามที่ว่า ชาวสิงคโปร์เป็นคนอย่างไร  ร้อยละ 93 ได้กล่าวถึง ความพยายามอย่างต่อเนื่อง” (continuous effort) และ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว” (being resilient) พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้หลังประสบกับความล้มเหลว พวกเขามักจะวางแผนล่วงหน้าเสมอ และไม่ทำอะไรโดยไร้แผนการ สำหรับข้อคำถามที่ว่าแนวทางใดได้ช่วยให้ชาวสิงคโปร์เป็นผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค       ร้อยละ 60 ตอบถึงประวัติศาสตร์ชาติได้หล่อหลอมให้แกร่ง และ ร้อยละ 76.7 กล่าวถึงเจตนารมณ์ทางการเมือง (political will) ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ผลวิจัยได้สรุปให้เห็นถึงคุณค่าที่ชาวสิงคโปร์ยึดถือปฏิบัติคือการทำงานหนัก ต้องการความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสำเร็จ ไม่ต้องการเห็นความล้มเหลวและการพึ่งพาตนเองซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญทีเดียว

 

          งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้ขยายความถึงคุณค่าของชาวอเมริกันและญี่ปุ่นที่เป็นต้นแบบให้แก่ชาวสิงคโปร์นำไปยึดถือต่อการทำงาน อเมริกันชนนั้นจะไม่หยุดนิ่งหรือหยุดการพัฒนาและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยเทคโนโลยี ส่วนชาวญี่ปุ่นนั้น การอยู่รอดคือหัวใจสำคัญโดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนดังคำกล่าวของชาวจีนที่ว่า มดมักวุ่นวายตลอดเวลา ซึ่ง แสดงให้เห็นภาพของการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

 

www.gotoknow.org/posts/490077

ข้อมูลภาพจาก blog.eduzones.com/inter/99063

 03398 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-04-11 11:45:13 v : 1876ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา