เจ้านาย 10 ประ้ภท


 เจ้านายของคุณเป็นเจ้านายแบบไหน 

1. นายแบบประชาธิปไตย

นาย แบบนี้จะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอย่าง

เต็มที่ให้ทุกคนมีส่วน ตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายการทำงาน

ร่วมกันถ้าพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีจุดอ่อนอย่างไรก็ ส่งไปอบรม

พยายามใช้ข้อดีของแต่ละคนมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน

ถ้านายเป็นคนแบบนี้คุณจะต้องอุทิศตนเข้าไปมีบทบาท

หรือมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ หรือให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ

ในเรื่องนั้น ๆ แสดงความชื่นชมความสามารถ


2. นายแบบเจ้าระเบียบ

เป็น นายที่ยึดกฎระเบียบทำอะไรให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

นายประเภทนี้จะมีประวัติที่ดีไม่ต้องการให้เกิดความด่างพร้อย

การที่จะเข้า กับนายประเภทนี้จะต้องศึกษากฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องให้ทะลุปรุโปร่งเช่นเดียว กับนาย แสดงให้เห็นว่าคุณ

ทำงานตามกฎระเบียบและเมื่อพูดคุยก็หยิบยกระเบียบใหม่ ๆ ขึ้นมาคุยด้วย


3. นายแบบยึดมั่น

เป็น นายที่ชอบทำงานตามความชื่นชอบจะเห็นได้จากเวลา

พูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะ อ้างถึงคนหนึ่งคนโดยเฉพาะ  

เพราะถือว่าเป็นต้นแบบที่ยึดมั่นและรู้สึกประทับใจเมื่อได้

เรียนแบบปรัชญา วิธีการและนโยบายตามคนที่ชื่นชอบ

การเข้ากับนายประเภทนี้ต้องยึดมั่นว่ารู้ลึกซึ้งถึงคนที่นายชอบ

เพราะบางครั้งนายอาจชอบบางเรื่อง? แต่ไม่ชอบบางเรื่องก็ได้. 


4. นายแบบขยันลุยงาน

เป็น นายที่สังเกตได้ไม่ยากเพราะเป็นคนที่แสวงหาความ

สำเร็จและยกย่องคนที่เอาจริง เอาจัง นายประเภทนี้จะมุ่ง

ทำงานให้สำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ การที่จะเข้ากับนายประเภท

นี้ได้ต้องรู้เป้าหมายของนายและช่วยงานอย่างเต็ม ที่ อย่าลืม

ชี้แนะโอกาสและอันตรายที่คุณเห็นให้กับนายด้วย รับรองถ้า

ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้นายรัก?


5. นายแบบเจ้าบุญทุ่ม

นาย ประเภทนี้มักจะมุ่งกำไร ทุ่มเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ก้าวไปข้างหน้า

อย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่กับผู้ใต้ บังคับบัญชาจะประหยัดทุกวิถีทาง

ถ้าเจอนายแบบนี้ต้องเน้นให้ความสนใจที่ตรงกับนาย รับรู้และนำ

เป้าหมายของนายที่ตั้งไว้ไปปฎิบัติ สร้างผลงานและพฤติกรรมของคุณ

ให้ปรากฎและในขณะเดียวกันพยายามประหยัดค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง

และหากเจอวิธีการประหยัดรีบเสนอแนะทันที


6. นายแบบคุมเข้ม

เจ้า นายแบบนี้ชอบคอยเตือนอยู่ตลอดเวลา ชอบออกคำสั่ง สั่งการ

ตลอดวันทำนั่น? ทำนี่สิ... ไม่ใช่อย่างนั้นต้องอย่างนี้สิ... เมื่อเจอ

นายแบบนี้จะต้องยอมให้เขาควบคุมสั่งการ ปรับความรู้สึกไม่ให้

กระด้างกระเดื่อง ฟังคำสั่งของนายจดบัณทึกไว้และทำตาม


7. นายแบบนักผจญเพลิง

เป็น นายที่ไม่มีระเบียบในการทำงาน ทำนายอารมณ์ไม่ได้ อาจ

จะรักคุณในตอนนี้ แต่อีกสักครู่อาจเปลี่ยนเป็นเกลียดแต่ไม่นาน

ชอบชื่นชมกับงานระยะสั้นๆรวดเร็วทันใจการเข้ากับนายแบบนี้

ก็คือไม่ตามไปทุก เรื่อง ควรหาปัญหาให้นายแก้ไขโดยเราเป็น

ผู้ช่วยแต่อย่าบ่อยเพราะหากเกิดงานที่เรา รับผิดชอบไม่เสร็จ

เราจะถูกยึดงานไปทำทันที


8. นายแบบอืดอาด

เป็น นายที่ตรงข้ามกับแบบผจญเพลิง มักเป็นนายสิ้นหวัง ไม่คงที่

ชาเย็นอืดอาด มีความรู้สึกทางด้านลบ หวาดกลัวรู้สึกต่ำต้อยในบางครั้ง

 การเข้ากับนายประเภทนี้เป็นเรื่องที่ท้าทาย? จะต้องให้นายตำหนิบ้าง

แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ข้างนายช่วยแก้ไขปัญหาให้บางส่วน

ก็จะทำให้เพิ่มความสัมพันธ์กับนายมากขึ้น


9.นายแบบนักรบ

เป็น นายที่ชอบตีรวนกับคนอื่น พยายามก่อเรื่องแล้วแก้ปัญหา

ด้วยตนเองทุกอย่าง นายประเภทนี้มักไม่ค่อยแน่ใจในอำนาจที่ตน

มี จึงพยายามจะพิสูจน์ ฟันใครได้ก็ฟัน?วิธีการเข้ากับนายประเภท

นี้ก็คือ อย่าสู้หรือโต้กลับ จงใจเย็น สงบเสงี่ยม ไม่ใจร้อน มิเช่นนั้น

จะถูกมองว่าเป็นศัตรู นายประเภทนี้จะช่วยลูกน้องชนกับคนอื่น


10. นายแบบจอมหลบ

เป็น นายชอบอู้งาน หลบงานวัน ๆ คอยจ้องหาแพะรับปาบ ทิ้งงาน

ประจำชอบแต่งานสังสรรค์ ไม่ค่อยรู้ว่าตนควรทำอะไร การเข้ากับ

นายประเภทนี้ค่อนข้างยาก เพราะเขาเป็นคนเจ้าเลห์ลิ้นเป็นปลาไหล

 คุณจะเข้าได้ถ้าสมัครเลือกงานที่คุณชอบและทำได้ดี เพื่อช่วยนาย

และคุณก็จะมีชื่อเสียงไปพร้อม ๆ กันและต้องไม่ทำพลาด เพราะ

หากพลาดคุณจะต้องยอมรับผิดแต่ผู้เดียว

 

แนวทางการเข้ากับนายให้ได้ดี


1. พยายามเรียนรู้เป้าหมายอันแท้จริงของนาย 

โดยการสนทนากับนายอยู่เสมอ ตั้งใจฟังคำตอบ

และยืดหยุ่นเพราะเป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ


2. อย่าเห็นพ้องมากเกินไปเพราะอาจทำให้ยุ่งยาก 

งานที่รับมอบมากจนไม่สามารถทำได้ทันดังนั้นทางออก

ที่ดีคือยินยอมตามคำขอส่วน ใหญ่ ถ้ามีการมอบหมายงานใหม

ก็บอกให้รู้ว่ามีงานเก่าอะไร และพยายามปรับปรุงการทำงาน

ให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานของนาย


3. มีทัศนคติที่ดีต่องาน พยายามทำงานมากกว่าต่อต้านโดยมุ่ง

หาจุดเด่นและจุดดีของงานระดมสมองแรงงานและทรัพยากร

ให้ลุล่วงด้วยควากระตือรือร้น


4. แสดงความรับผิดชอบและยอมรับคำตำหนิ เมื่อรับงานแล้ว

จะต้องรับผิดชอบทำให้ดีและยินดีรับคำตำหนิถ้าผลงานออกมาไม่ดี

5. วางตัวให้อยู่รอดถ้าต้องปะทะกัน ถ้าเกิดการขัดแย้งกันก็ไม่

ควรเผชิญหน้าเพราะจะเป็นการลองดี? ยอมรับแนวทางของนาย

อย่าใช้อารมณ์


6. ถ้างานที่ทำไม่มีทางสำเร็จ ก็พยายามพูดกับนายถึงรายละเอียด

ชี้จุดอ่อนและข้อบกพร่องและบอกถึงสิ่งที่วิตก พยายามขายความคิด

ในการแก้ไข ถ้านายยอมรับให้รีบทำแล้วรายงานเป็นระยะ


7. ทำงานเพิ่มสักนิด? โดยมองหาโอกาสที่สามารถทำงานเพิ่ม สังเกต

ว่านายชอบหรือไม่ถ้าชอบก็ขอความช่วยเหลือความคิดเห็นและดำเนินการ


8. พยายามทำให้นายดูดี ด้วยการทำงานให้เครดิตเกียรติยศความชอบ

แก่เจ้านายและพยายามทำให้งานสำเร็จ


9. ทำให้ดีและทันเวลา เมื่อนายมอบหมายงานอะไรแล้วให้รีบเริ่มงาน

และรายงานความก้าวหน้าให้นายทราบ ทุกระยะ ถ้าประสบปัญหาให้รีบ

บอกนาย และไม่ท้อถ้ามอบแต่งานแต่ไม่มอบอำนาจ

 00485 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2010-08-12 13:37:29 v : 2245ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา