เจ้านายในฝัน


  สำหรับวันนี้จะนำเสนอคุณลักษณะ เจ้านายในฝัน ของบรรดาลูกน้องทั้งหลาย คนทำงานทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ในที่ทำงาน ถ้าเราไม่เป็นนายของใคร เราก็ต้องเป็นลูกน้องของคนอื่น ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าคนนายคน เพราะมีอำนาจ บารมี ให้คุณให้โทษคนอื่นได้ ข้อสำคัญคือสั่งลูกน้องให้ทำงานได้ ไม่ต้องทำเองทุกอย่างและได้ผลตอบแทนมากกว่า ดูผิวเผินแล้วการเป็นเจ้านายง่ายและสบายกว่าการเป็นลูกน้องเยอะเลย แต่การเป็นนายที่ดีแท้จริงแสนลำบาก
สิ่งที่ท้าทายนายทุกคน คือ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งหน้าที่ ต้องรับผิดชอบภาพรวมจากผลงานของลูกน้องทุกคน คนที่เป็นนายคนได้จึงต้องมีภาวะผู้นำสูง เพราะทำงานคนเดียว ขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณลักษณะที่ดีอีกมากมายหลายประการจึงจะบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเป็นที่รักของบรรดาลูกน้องทั้งหลาย

    ดังนั้นใครก็ตามที่อยากเป็นเจ้านานในฝันของลูกน้อง โปรดพิจารณาข้อแนะนำดีๆ ต่อไปนี้นะคะ

๑ . แสดงความซาบซึ้งและประทับใจอย่างจริงใจทุกครั้งที่มีโอกาส
เพื่อให้ลุกน้องรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญและมีความหมายต่อนายบ้าง แค่คำชมและคำขอบคุณเล็กๆ หัวใจลูกต้องก็พองโตแล้ว


๒. อย่าตำหนิหรือบ่น โดยเฉพาะต่อหน้าคนหมู่มาก
เพราะเป็นการทำลายความความเคารพในตัวเองของเขา แต่การวิจารณ์หรือให้ข้อคิดเห็นในงานของลูกน้องเป็นหน้าที่ของนาย จึงต้องทำด้วยความสร้างสรรค์และหวังดี แสดงออกในรูปแบบการของสอน การให้ความรู้และเหตุผลดีกว่า เจ้านายบางคนชอบแสดงอาการ ดูถูก กระแนะกระแหน ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อใครเลย กลับทำให้ลูกน้องกลัวหรือเกลียดชังไม่อยากเข้าหา ไม่อยากทำสิ่งดีๆ ให้


๓. ให้ความสำคัญกับเหตุผลมากกว่ายึดถือตัวตนเป็นเจ้านาย 
รับรู้และยอมรับจุดอ่อนของตนเอง การรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องไม่ได้ทำให้ลูกน้องได้ใจหรอก แต่จะทำให้เขาปลื้มว่าความคิดของเขาก็ได้เรื่องเหมือนกัน ทำให้มีกำลังใจ กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ๆ ไม่ใช่รับคำสั่งอย่างเดียว


๔. ทำงานเพื่อความกาวหน้า ไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบ
โดยดูที่เนื้อหาสาระที่สำคัญเป็นหลัก มุ่งหาคำตอบไม่ใช่สนใจแต่ปัญหาให้กำลังใจต่อความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจอย่างทันต่อเหตุการณ์

หลายๆ ท่านเป็นเจ้านายใหญ่ในฝันอยู่แล้ว แต่ถ้าจะเพิ่มคุณลักษณะที่ดีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก ก็เป็นบุญของลูกน้อง ในโอกาสต่อไป จะนำมาเสนอลูกน้องในอุดมคติของเจ้านายบ้าง เพื่อคุณได้พัฒนาตัวเอง การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรเจริญขึ้น ที่สำคัญที่สุด ทุกคนต่างก็ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


รวบรวมโดย
น.อ.หญิงเบญจวรรณ บุนนาค00487 โดย 2010-08-12 13:43:26 v : 2350ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา