ทำงานให้ก้าวหน้าได้อย่างไร


1. มาทำงานก่อนเวลาทำงาน 

อย่ามาสาย อย่ามาพอดีเวลา ควรจะมาก่อนผู้อื่น เพื่อว่าเมื่อมาถึง ท่านจะได้เตรียมสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ เตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมของอารมณ์ เตรียมความพร้อมของเสื้อผ้าหน้าผม หากจำเป็นจะต้องทำงานส่วนตัว ก็จะได้ทำให้เรียบร้อยเสียก่อน ไม่ต้องไปเบียดบังทำงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน 

อย่างบางท่าน อาจจะต้องเช็คอีเมล์ส่วนตัว อาจจะต้องโทร.บอกทางบ้าน อาจจะต้องนำเช็คเข้าธนาคาร อาจจะต้องรับประทานอาหารเช้าหรือรับประทานกาแฟ อาจจะต้องรับประทานยาตามหมอสั่ง หรืออาจจะต้องการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น (อันที่จริง ข่าวสำคัญในหน้าหนังสือพิมพ์ จะมีการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุอยู่ทุกเช้า อาจจะฟังผ่านทางสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุก็ได้) เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริงซึ่งมีลูกค้าเข้ามาติดต่อ หรือเพื่อว่าเมื่อเครื่องจักรทำการเดินเครื่อง ท่านจะได้ไม่ต้องไปจัดหา ไม่ต้องไปขอร้องให้ผู้อื่นทำแทน ไม่ต้องกระวนกระวายกังวลใจ ไม่ต้องทนหิวหรือทนเจ็บปวด ท่านจะได้ทำงานแบบคล่องตัว แบบมือโปรที่เจ้านายหรือหัวหน้าพร้อมจะสนับสนุนให้ก้าวหน้า

การมาถึงก่อนเวลา หากเป็นงานที่ท่านทำอะไรเองคนเดียว เช่น การเย็บเสื้อผ้า การออกแบบชิ้นงาน การพิมพ์เอกสาร เป็นต้น ยังจะทำให้ท่านสามารถได้เริ่มงานก่อนผู้อื่น ทำงานได้มากกว่าผู้อื่นอีกด้วย หรือหากท่านเป็นพนักงานติดต่อเสนอขาย ไปติดต่อเพื่อต่อทะเบียน ไปส่งของ หรือไปรับของ ท่านก็จะได้เริ่มงานก่อนผู้อื่นหรือได้อยู่ในลำดับคิวแรก

2. กลับทีหลังผู้อื่น

การกลับตามเวลาหรือการกลับพร้อมกับผู้อื่น ไม่เป็นเรื่องผิดกฎระเบียบแต่อย่างใด แต่หากหวังจะก้าวหน้าในงาน ท่านควรจะกลับทีหลังผู้อื่น ถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องการเดินสายพานของเครื่องจักร หรือการต้องเดินทางกลับพร้อมกับรถบริการ เป็นต้น 

เพราะการกลับทีหลังผู้อื่น จะทำให้ท่านทำงานได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ช่วงที่มีคนทำงานน้อยปกติท่านจะมีสมาธิทำงานมากขึ้น อาจจะได้ผลงานดียิ่งขึ้น ทำงานเสร็จเร็วขึ้น และยังหมายรวมไปถึงท่านได้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนกลับ ท่านได้จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์และเอกสารให้เป็นระเบียบก่อนกลับ ท่านได้ตรวจดูความปลอดภัยด้านการป้องกันโจรกรรม ด้านการป้องกันอัคคีภัยของบริเวณงานแทนผู้อื่น และยังจะได้ช่วยดูเรื่องความประหยัดพลังงานของบริเวณงานแทนผู้อื่น เช่น ช่วยถอดปลั๊ก ช่วยปิดสวิทช์ไฟ ช่วยปิดพัดลม เป็นต้น

โอกาสที่ท่านจะได้ก้าวหน้า ก็อยู่ที่ท่านเป็นคนขยันงาน ทำงานได้มากกว่า เสร็จเร็วกว่า มีคุณภาพมากกว่า จัดเก็บอุปกรณ์และเอกสารอย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งมีความใส่ใจในความปลอดภัย ความประหยัดพลังงานเหล่านี้นี่เอง ซึ่งเจ้านายหรือหัวหน้าจะรับทราบทั้งจากผลงานและการพบเห็น ทำให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่านก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3. ลดการทำงานส่วนตัว และมีสมาธิในการทำงาน

การทำงานที่มากขึ้นและอย่างตั้งใจมีสมาธิ ผลงานจะมากขึ้นและมีคุณภาพเป็นเงาตามตัว ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการลดหรือเลิกการทำงานส่วนตัวในเวลาทำงาน เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การโทรศัพท์เรื่องส่วนตัว การส่ง - ตอบอีเมล์ส่วนตัว การหยุดนั่งพักเป็นเวลานานๆเพื่อพูดคุยเรื่องส่วนตัวกับผู้อื่น การพักสูบบุหรี่ เป็นต้น แล้วใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นนี้ เพื่อการตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่

การทำงานที่มากขึ้น ยังหมายรวมไปถึง การตรวจเช็คผลงานอย่างตั้งใจก่อนส่งมอบ การเพิ่มใส่ความประณีตลงไปในงาน การอธิบายข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างให้เข้าใจกระจ่าง การช่วยทำงานบางอย่างแทนลูกค้า เป็นต้น

4. อาสารับทำงานใหม่ งานยาก

งานบางงานที่เจ้านายหรือหัวหน้ามอบหมายให้ผู้ร่วมงานทำ มักจะมีบ่อยๆที่ผู้ทำงานอื่นจะอิดออดเกี่ยงงอน จะหาข้ออ้างต่างๆนานาที่ไม่ต้องการทำ อาจจะเพราะเป็นงานใหม่ ไม่เคยทำมาก่อน เป็นงานยากที่ต้องค้นคว้า เป็นงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นงานที่ต้องเดินทางไกล ต้องเหนื่อย ต้องเจอแดดฝน ต้องไปทำงานในเวลากลางคืน ต้องทำงานในวันหยุด หรือเป็นเพราะมีงานเดิมเต็มมืออยู่แล้ว 

ในกรณีเช่นนี้ หากท่านอาสาว่าจะขอรับทำงานนั้นเอง ผู้ทำงานอื่นจะเฮ ด้วยความพึงพอใจ จะชื่นชอบท่านที่ช่วยแบกภาระอันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ สำหรับเจ้านายหรือหัวหน้าก็จะไม่มีอาการเสียหน้าที่เกิดจากไม่มีใครรับไปทำ ทั้งเขาจะได้ผลงานตามต้องการ ซึ่งเขาจะแอบปลื้มในความกล้ารับผิดชอบของท่านอย่างเงียบๆ

แต่ทั้งนี้ ท่านควรจะออกตัวเรื่องการขอเวลาเพื่อการเตรียมงาน การของบประมาณ การขอกำลังคนมาช่วย การขอข้อมูล การขอค้นคว้า การขอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และต้องวางแผนการทำงานนี้ให้รอบคอบ ซึ่งอาจจะต้องเตรียมการเรื่องแผนสำรองเอาไว้ด้วย รวมทั้งหากถึงที่สุดแล้วท่านทำไม่ได้จริงๆ ก็อาจจะขอต่อรองเป็นขอไปว่าจ้างผู้อื่นที่มีศักยภาพดีกว่าท่าน ทำงานนั้นแทน 

ยกตัวอย่างเช่น เจ้านายหรือหัวหน้ามอบให้ไปเป็นตากล้องงานของบริษัท มอบให้ไปเป็นพิธีกรงานของบริษัท มอบให้ไปจัดชุดการแสดงบนเวที มอบให้ไปดำเนินการจัดทอดกฐิน มอบให้ไปเป็นนักกีฬาแข่งโบว์ลิ่ง มอบให้ไปเป็นตัวแทนของเจ้านายในงานศพ มอบให้ไปต้อนรับลูกค้าระดับผู้ใหญ่ชาวต่างประเทศ เป็นต้น งานแบบนี้ล่ะ ที่ผู้ทำงานอื่นจะอิดออด จะขอบ่ายเบี่ยง แต่หากท่านอาสาจะช่วยเหลือทำ เพื่อนร่วมงานจะเฮ ชอบใจ เจ้านายก็จะปลื้มที่จะได้ผลงาน แต่ท่านก็ควรออกตัวเสียก่อน และหากสุดท้ายทำไม่ได้จริงๆ ก็ควรจะจ้างผู้ชำนาญทางด้านนั้นทำงานแทน ซึ่งเจ้านายหรือหัวหน้าก็ยังจะได้ผลงานตามต้องการอยู่ดี

5. หากเจ้านายไม่อยู่ ต้องไม่หลบเลี่ยงงาน

เมื่อเจ้านายหรือหัวหน้าไม่อยู่ ควรจะต้องอยู่ประจำในงานตลอดเวลา ไม่ควรมาสาย ไม่ควรกลับก่อนเวลา ไม่ควรลาป่วยโดยไม่จำเป็น แต่ควรจะทำงานต่อไปอย่างคนมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาเรื่องความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ และความสะอาดของบริเวณงานให้มากขึ้น ต้อนรับลูกค้าเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่เจ้านายหรือหัวหน้าเคยปฏิบัติ หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นซึ่งตัดสินใจไม่ได้ ควรจะปรึกษาผู้เกี่ยวข้องที่มีอำนาจเข้ามาช่วยเหลือแก้ไข 

ข้อมูลบางอย่าง ควรจะจดบันทึกไว้ให้เจ้านายหรือหัวหน้าได้อ่านเมื่อกลับมา อย่าเพียงแต่บอกด้วยปากเปล่าเฉยๆ และไม่ควรนัดหมายธุระแทนเจ้านายหรือหัวหน้าหากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ

6. ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

ควรมีสมาธิ และมีสติในการทำงานตลอดเวลา ก่อนจะทำอะไรหรือก่อนจะพูดอะไร ควรจะต้องคิดก่อนทำหรือก่อนพูด หากยังไม่พร้อมก็ยังไม่ควรลงลายมือชื่อหรือพูด หากส่วนใดเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ก็บอกไปให้ทราบว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นของส่วนรวมทั้งหมด รวมทั้งต้องรับผิดชอบผลงานที่ตนเองได้ทำ ร่วมทำ ได้พูด หรือได้เขียนออกไป

7. ทำงานด้วยความประหยัด

การทำงานด้วยความประหยัด บางครั้งอาจจะวัดยาก แต่ควรจะมีสำนึกทำอยู่เสมอ แม้ใครจะไม่เห็น ใครจะไม่รู้ แต่ใจของท่านจะเห็นจะรู้อยู่ตลอดเวลา ยิ่งถ้าหากเจ้านายหรือหัวหน้ารู้ เขาจะพึงพอใจและปลื้มในความรับผิดชอบของท่านตัวอย่างของความประหยัด เช่น ช่วยประหยัดเงินของบริษัทให้ไม่ต้องซื้อสิ่งของบางอย่างหรือซื้อได้ในราคาถูก ปิดหน้าจอคอมพ์ชั่วคราวเมื่อไม่ใช้งานระยะหนึ่ง ปิดไฟ ปิดแอร์ในห้องเมื่อห้องไม่ใช้งาน ไม่ใช้ลิฟท์หากท่านขึ้นลงเพียงชั้นเดียว ใช้กระดาษเอกสารทำงานทั้งสองหน้า ใช้ซองเอกสารซ้ำอีกรอบหากไม่ใช่ใส่เอกสารให้ลูกค้า ใช้เครื่องเขียนจนหมดแท่งหรือหมดขวด ไม่นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เป็นต้น

8. 
เจ้านายย้ายงานท่าน ท่านไม่เกี่ยงงอน

คนทำงานที่มีฝีมือ เจ้านายหรือหัวหน้ามักจะเรียกใช้บ่อย แบบนี้ควรจะภาคภูมิใจ ไม่ต้องโกรธหรือโวยวายกับเจ้านาย เพราะยิ่งได้ทำงานใกล้ชิดเจ้านาย จะยิ่งได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์แบบซึมซับ และจะมีโอกาสได้พบปะรู้จักกับผู้บริหารหรือลูกค้าระดับใหญ่ๆ

ยิ่งหากท่าน ถูกเจ้านายสั่งย้ายงานให้ไปทำงานประเภทใหม่ โครงการใหม่ ซึ่งท่านไม่เคยทำมาก่อน หรือสั่งให้ท่านไปแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่มีปัญหา ขอให้ท่านเต็มใจน้อมรับงานใหม่ เพราะแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในความคิดของเจ้านาย ท่านเป็นบุคคลที่เจ้านายไว้วางใจ ยิ่งกว่านั้นท่านจะมีโอกาสไปรับทราบปัญหาชนิดใหม่ มีโอกาสได้ศึกษางานประเภทใหม่ รวมทั้งท่านจะได้มีโอกาสรู้จักผู้ร่วมงานกลุ่มใหม่

ความไม่รู้ ความไม่ถนัด เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เมื่อต้องย้ายงานใหม่ แต่เจ้านายของท่านคงพร้อมจะอยู่เคียงข้างท่าน พร้อมจะสนับสนุนความคิดเห็นของท่าน พร้อมจะจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและกำลังคนให้ท่าน หากท่านบังเอิญพลั้งพลาด เจ้านายก็พร้อมจะช่วยเหลือแก้ไขและให้อภัยท่าน รวมทั้งท่านก็มีขุมกำลังเก่า ก็คือคนในส่วนงานเดิมของท่านที่พร้อมจะสนับสนุนกำลังแรงและเครื่องมือให้ท่านด้วย ... อย่างนี้แล้ว อย่ากลัว ไม่ต้องหวั่น หากราชรถคันใหม่จะมาเกย

เพราะการที่ท่านรู้งานหลายด้าน หลายแผนก ...ในอดีตนั้น เคยรู้งานในแผนก ก ต่อมา ก็รู้งานในแผนก ข แล้วอีกวัน ก็ไปรู้งานในแผนก ง อนาคตของท่านก็จะมีโอกาสได้รับการโปรโมตไปเป็น ผู้ช่วยจัดการฝ่าย ที่จะดูแลทั้งแผนก ก แผนก ข แผนก ง และรวมทั้ง แผนก ค ด้วย

9. สร้างบุคลิกภาพเป็นคนน่านับถือ

มีสติคอยปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้เป็นคนที่น่านับถือ ควรแต่งตัวตามระเบียบ สะอาด และดูดี ไม่ควรนั่งหรือยืนตัวหงอหรือคอตก การพูดควรพูดแต่น้อย แต่พูดทุกครั้งควรจะมีเหตุผล ควรจะพูดเสียงดังชัดเจน พูดมีจังหวะไม่ต้องลิ้นรัว ควรกล้าสบตาผู้อื่น เป็นต้น

10. 
อดกลั้น ไม่เป็นคนชอบบ่นหรือชอบระบายปัญหา

บุคคลที่จะมีคนรัก มีคนชอบเข้าใกล้ อยากจะชักชวนไปโน่นไปนี่ คือ บุคคลที่ผู้อื่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่หงุดหงิด ไม่หน้าบึ้ง ไม่โกรธใครง่ายๆ ไม่ระบายความทุกข์ ไม่ระบายความแค้น ไม่ระบายความเศร้า และไม่ระบายปัญหาให้ฟังตลอดเวลา เป็นคนที่มีใบหน้าเป็นมิตร มีรอยยิ้มจริงใจมอบให้ผู้อื่น 

หากท่านมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในงาน ทำงานไม่ทัน ขาดอุปกรณ์ อุปกรณ์ชำรุด หรือมี ปัญหากับลูกน้อง มีปัญหากับลูกค้า มีปัญหาจากโรคภัยของตนเอง มีปัญหาของครอบครัว มี ปัญหาของลูก มีปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ มีปัญหาของคนรับใช้ เหล่านี้ไม่ควรจะมาระบายให้ผู้อื่นฟังทุกครั้งที่เจอหน้ากัน แต่ควรจะอดกลั้นเก็บความรู้สึกเอาไว้ เพราะผู้คนจะชอบคบ จะชอบอยู่กับบุคคลที่ตนอยู่แล้วสบายใจ ผู้คนจะไม่อยากเครียด จะไม่อยากทุกข์กับปัญหาร้อยแปดของผู้อื่น ควรจะอดกลั้นเก็บปัญหานั้นเอาไว้ แล้วไปพูดคุยกับบุคคลที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะเท่านั้น

11. 
เป็นคนซื่อสัตย์ และรักษาความลับ

ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า ต่างไม่ชอบคนโกหกหลอกลวง หากมารู้ในภายหลังว่า ตนเองถูกหลอก ทุกคนจะไม่ชอบทันที ฉะนั้นหากเรื่องใดไม่รู้ ก็บอกเขาไปว่าไม่ทราบ ไม่ต้องไปคาดเดาหรือยกเมฆบอกเขา หรือเรื่องใดไม่สามารถพูดได้ ก็บอกเขาไปว่าเรื่องนี้ยังไม่อาจพูดได้ ไม่ควรจะไปโกหกเขาต่างๆนานา 

และหากที่ใดมีการสุมหัวนินทาผู้อื่น ก็ไม่ควรจะไปสนใจร่วมฟัง อาจจะอ้างว่ามีธุระแล้วปลีกตัวไปที่อื่น เพื่อว่าท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์ ปลอดจากการถูกกล่าวหาว่าร่วมอยู่ในวงนินทา รวมทั้งหากจะมีใครมาสอบถามความลับของผู้อื่น ก็ควรจะขอตัวไม่พูด ขอให้เขาไปสอบถามกับผู้นั้นเอาเอง ควรอ้างไปว่าเป็นความลับของผู้นั้นซึ่งผู้นั้นควรจะเป็นผู้บอกเอง

คนที่พูดน้อย คนที่ไม่โกหกใคร คนที่ไม่หลอกลวงใคร คนที่รักษาความลับของผู้อื่นได้ จะเป็นคนที่ไม่มีใครรังเกียจ จะเป็นคนที่ผู้อื่นอยากจะคบหาด้วยความสบายใจ เจ้านายหรือหัวหน้าจะพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ก้าวหน้า เพราะยิ่งใครได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ผู้นั้นจะยิ่งรักษาความลับของบริษัทมากขึ้น

12. เป็นคนทันสมัย


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นับวันจะมีมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารก็มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา เมื่อใดที่ท่านหยุดนิ่งอยู่กับที่ ผู้อื่นก็จะล้ำหน้าท่านไปก้าวหนึ่งเสมอความก้าวหน้าในงาน จะก้าวไปพร้อมกับคนที่รอบรู้กว้าง ทันสมัยตามเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ลูกน้องหรือผู้ทำงานรุ่นใหม่ ต่างก็เรียนกันมาสูงๆ ต่างก็ติดตามเกาะติดกระแสโลกาภิวัฒน์ และข้อมูลข่าวสารใหม่ๆตลอดเวลา หากท่านหวังจะก้าวหน้า จึงต้องตามเทรนด์นี้ให้ทันคนรุ่นใหม่ด้วยที่ใดมีสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นในบริษัทหรือนอกบริษัท ควรจะเข้าร่วมฟังบ้าง ข้อมูลในเน็ต ในหนังสือก็ควรจะหาอ่านบ้าง สิ่งใดไม่เข้าใจ ก็สอบถามจากผู้รู้และจากเพื่อนฝูงบ้าง ท่านก็จะไม่ตกยุคและมีโอกาสก้าวหน้าภายในโลกของการแข่งขัน


13. 
เป็นคนมีคุณธรรม


ควรจะเตือนสติตนเอง ที่จะเป็นพระเอกนางเอกในสายตาของผู้คนรอบข้าง ไม่ควรจะเมาสุรา ติดบุหรี่ ติดการพนัน มีปัญหาด้านชู้สาว ติดหนี้ยืมสิน ยักยอกเงินของบริษัท เกะกะระรานชกต่อยผู้อื่น เป็นต้นหากเรื่องต่างๆข้างบน ท่านต้องการจะทำบ้างเพื่อเป็นการระบาย ก็ควรจะดูกาลเทศะและทำเพียงพอประมาณ เช่น ดื่มสุราเฉพาะในบ้านของตนเองหรือกับเพื่อนสนิท ไม่ควรจะดื่มจนเมามายต่อหน้าเจ้านายหรือต่อหน้าลูกน้อง เล่นการพนันหรือแทงหวยบ้างนานๆครั้ง เล่นไพ่บ้างนานๆครั้ง แต่ไม่ใช่ทุ่มเทเล่นพนันจนหมดตัวเป็นหนี้เป็นสิน หรือหากอยากจะชกต่อย ก็ควรจะชกกระสอบทรายหรือสวมนวมชกเพื่อเป็นการออกกำลังกาย เป็นต้น
17.jpg
14. 
เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลืองานผู้อื่น


หากงานของท่านไม่เร่งด่วน หากท่านมีความรู้ มีความชำนาญ และมีกำลังพอ รวมทั้งผู้อื่นกำลังต้องการความช่วยเหลือ ท่านควรจะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจความช่วยเหลือ อาจช่วยเหลือได้ทั้งในด้าน ให้กำลังแรง ให้อุปกรณ์ ให้ยืมอุปกรณ์ ให้ข้อมูล ให้เอกสาร ให้คำแนะนำ สอนวิธีทำงาน ให้เงิน ให้ยืมเงิน หรือเป็นเพื่อนให้กำลังใจ เป็นต้น

15. 
ให้ผู้อื่นได้หน้า

ในการเสนอความดีความชอบ และในการชมเชย ควรจะเขียนหรือพูดคุณความดีของกลุ่มหรือส่วนงานของท่าน หรือหัวหน้าของท่าน หรือลูกน้องของท่าน ว่ามีส่วนอย่างมากให้เกิดความสำเร็จ ไม่ควรจะเขียนหรือพูดแบบอวดอ้างตัวเองว่า ดีแต่เพียงผู้เดียว 

เพราะโดยปกติ ผู้คนจะชอบได้หน้า จะชอบให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองเก่ง เป็นผู้ทำความดีงาม เมื่อท่านให้ผู้อื่นเขาได้หน้าแล้ว เขาเหล่านั้นจะกลับมาสนับสนุ
นงานของท่านในอนาคต และจะรักท่าน พร้อมจะสนับสนุนท่านให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป00489 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2010-08-12 13:58:36 v : 1950ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา