ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และภาระงานของครู


นางสาวกัลยรัตน์ บินสันเทียะ รหัส 5680105301

นางสาวชุติมา ต่อกระโทก รหัส5680105307

นางสาวปภัสรา อบมาลี รหัส 5680105313

นางสาวผกามาศ ปราบจะบก รหัส5680105315

นางสาวรมย์ชลี นวลพุทรา รหัส 5680105320

นางสาวสุนันทา กลายชัยภูมิ รหัส 5680105326

นางสาวสุภาวดี ไกรมณี รหัส 5680105328

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่ 305158 โดย นางสาวกัลยรัตน์ บินสันเทียะ รหัส 5680105301 นางสาวชุติมา ต่อกระโทก รหัส 5680105307 นางสาวปภัสรา อบมาลี รหัส 5680105313 นางสาวผกามาศ ปราบจะบก รหัส 5680105315 นางสาวรมย์ชลี นวลพุทรา รหัส 5680105320 นางสาวสุนันทา กลายชัยภูมิ รหัส 5680105326 นางสาวสุภาวดี ไกรมณี รหัส 5680105328 2015-02-14 02:33:55 v : 438ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา