ครู2+2=5


                                                                                    รหัส 58B0101609

                                                                    ป.บัณฑิต หมู่ 6 รุ่น 2

วิจารณ์ ครู 2+2 =5

จากเรื่องนี้ มองได้สองด้านคือ

มองด้านการปกครองของประเทศนี้ ว่าเผด็จการ มีการครอบงำประชาชน สร้างลักษณะนิสัยให้คนในชาติเชื่อฟังรัฐบาล รวมถึงครูที่ต้องฟังคำสั่งของรัฐบาลจึงทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นอย่างนี้ บางทีครูผู้นี้อาจจะไม่อยากทำแบบนี้ แต่เพราะการปกครอง คล้ายกับไทยที่ว่ามีนโยบายมาว่าอย่างไรครูก็ต้องทำตาม

มองด้านจรรยาบรรณของครู (ไม่มองด้านการปกครอง) ครูผู้นี้ว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของเด็ก  ไม่มีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  ทั้งตัวผู้เรียน และพ่อแม่ของผู้เรียน พ่อแม่ของเด็กส่งลูกมาเรียนก็หวังจะให้ลูกได้วิชาความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อมาฆ่าลูกเค้าอย่างนี้ พ่อแม่เค้าจะรู้สึกอย่างไร  ครูผู้นี้ไม่มีเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือเด็ก และทำตัวเป็นปฏิปักต่อความเจริญทางสติปัญญา และจิตใจของเด็กด้วย

 05600 โดย นางพอใจ พิมพ์โพธิ์กลาง 2015-11-08 07:49:53 v : 238ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา