KEYS TO SUCCESS (กุญแจแห่งความสำเร็จ)


**ดร. ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ**

KEYS TO SUCCESS (กุญแจแห่งความสำเร็จ)

       ความสำเร็จในการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตเป็นสิ่งปารถนาของคนส่วนใหญ่ แต่ในคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความสำเร็จบางคนไม่ประสบความสำเร็จ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย บางคนใกล้จะพบกับความสำเร็จอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวเกิดความท้อแท้ไปเสียก่อน "ความสำเร็จกับความล้มเหลวอาจมีเส้นแบ่งบางๆเท่านั้น"  จากประสบการณ์ ได้รับทราบ ได้อ่าน ได้พูดได้คุยกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จ พอจะสรุปได้ว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักมีลักษณะ ดังนี้ 

      ** มีเป้าหมายชัดเจน

      **ุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น

      **เมื่อพบปัญหาอุปสรรคไม่ย่อท้อหาทางไปต่อ

      **มองโลกในแง่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี

      **เชื่อมั่นในตนเอง ให้กำลังใจตนเองได้

      **ใฝ่หาความรู้ เรียนหนัก ทำงานหนัก    

      **รักษาความซื่อสัตย์

      **ไม่เอาเปรียบบุคคลและธรรมชาติ

      **มีคุณธรรม จริยธรรม

สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามสภาพการทำงาน การศึกษา การใช้ชีวิต

 

  00702 โดย ดร. ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-04-03 12:24:33 v : 2278ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา