ร.ร.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รักแผ่นดิน


 
 
 
 

คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 485 คน และวงโยธวาทิตโรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลอมรวมดวงใจร้องเพลงปลุกจิตสำนึกแสดงพลังรักและหวงแหนชาติบ้านเมือง โดยยืนแปรแถวเป็นรูปขวานไทย และขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงแผ่นดินของเรา เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกพี่น้องนักเรียนในโรงเรียนและต้องการแสดงออกให้สาธารณชนทราบว่า เยาวชนไทยอยากเห็นคนไทยมีความรักให้แก่กัน สามัคคีเอื้ออาทร เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...

ในยามที่ประเทศชาติมีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงขวัญกำลังใจเพื่อนร่วมชาติ คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนางรอง จึงขอเรียกร้องให้คนไทยตระหนักว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราเกิดและจะต้องตายบนผืนแผ่นดินนี้ ขอให้รักและหวงแหนชาติบ้านเมืองให้มาก...การแสดงออกของนักเรียนเป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนการสอนด้านศิลปะและการดนตรี มาประยุกต์และสร้างกิจกรรมนี้ขึ้น…00720 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-04-08 12:43:20 v : 2351ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา