ผลสอบ O-NET ม. 6


สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 พบเด็กไทยสอบตกเหมือนเดิม คะแนนเฉลี่ยวิชาหลักไม่ถึง 50% คณิตศาสตร์-อังกฤษ ต่ำสุด

          รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ประกาศผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการประกาศผลเร็วกว่ากำหนดเดิม คือ วันที่ 10 เมษายน และทาง สทศ.ได้กำหนดวันยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบโอเน็ต ม.6 ด้วยตนเองที่ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 8 -10 เมษายน 2554 เวลา 8.30 - 16.30 น. และจะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบในวันที่ 22 -23 เมษายน นี้

          ส่วนผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ จากการสอบ 8 วิชา พบว่า คะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยยังคงทำคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 เช่นเดิม และบางวิชายังมีค่าเฉลี่ยแย่ลงกว่าเดิมด้วย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ได้คะแนนต่ำมาก เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำลง


          การสอบโอเน็ต แต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 

          ภาษาไทย จำนวนผู้เข้าสอบ 351,633 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 42.61

           สังคมศึกษา เข้าสอบ 357,050 คน เฉลี่ย 46.51

            ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 354,531 คน เฉลี่ย 19.22

           คณิตศาสตร์
เข้าสอบ 356,591 คน เฉลี่ย 14.99

           วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 349,210 คน เฉลี่ย 30.90

           สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ 347,462 คน เฉลี่ย 62.86

           ศิลปะ เข้าสอบ 347,462 คน เฉลี่ย 32.62

           การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ 347,462 คน เฉลี่ย 43.69

 00729 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-04-12 19:23:48 v : 1169ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา