6 ขั้นจัดการสอนได้ทุกสิ่ง


ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

 

            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หวังผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นั้น ครูอาจารย์ ผู้สอน ก์จะมีวิธีสอนที่หลากหลาย บ้างก็มีการสำรวจผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนมีพื้นฐานในระดับใด จัดกลุ่มผู้เรียน เลือกกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกสื่อมี่เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และวัดประเมินผล ฯลฯ  วันนี้ผมจะนำเสนอ "6 ขั้นจัดการสอนได้ทุกสิ่ง" ให้ท่านที่สนใจนำไปใช้กันดูครับ

6 ขั้นจัดการสอนได้ทุกสิ่ง

1. สภาพที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับการสอน
·       จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
·       ทั้งครูและนักเรียนต้องมีอารมณ์ดีที่จะสอนและเรียนรู้ร่วมกัน
·       ตกลงใจว่าจะสอนอะไร จะพอแค่ไหน และจะมุ่งเน้นอะไร
·       ตั้งเป้าและกำหนดผลจากการสอนไว้ล่วงหน้า
·       มองภาพเป้าหมายให้ชัดเจน
·       ถือข้อผิดพลาดเป็นครู
·       ชี้แจงขอบเขตของเรื่องที่จะสอนให้ผู้เรียนทราบ

2. การนำเสนอถูกต้อง
·       ทำให้เห็นภาพรวมเป็นอันดับแรก รวมถึงการศึกษานอกห้องเรียน
·       ใช้รูปแบบการเรียนรู้และปฏิภาณไหวพริบ เชาวน์ปัญญาทุกอย่างที่มี
·       เขียน Mind Map จากภาพที่เข้าใจ

3. คิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน
·       คิดอย่างสร้างสรรค์
·       คิดในเชิงวิจารณ์ให้ได้ทั้งสังกัปหรือความคิดรวบยอด การวิเคราะห์และผลกระทบ
·       แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
·       ใช้เทคนิคการจำให้ล้ำลึก เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่ถาวร
·       คิดทบทวนความคิดของตนเอง

4. กระตุ้นให้ดึงออกมา
·       รู้เรื่องราว สื่อที่จะสอน และสามารถดึงออกมาจากคลังที่เก็บสะสมไว้ได้
·       ใช้เกมส์ บทละครขบขันสั้นๆ การอภิปราย ละคร รวมตลอดถึงวิธีการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชาวน์ปัญญาทั้งเจ็ด

5. นำมาประยุกต์
·       ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่สอน
·       นำไปปฏิบัติจริง
·       ทำ Mind Map
·       นำเรื่องที่จะสอนมาหลอมรวมกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว

6. ทบทวนและประเมินผล
·       ทบทวนและประเมินผล
·       รู้ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาแล้ว
·       ประเมินผลจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งครู เพื่อนสนิทและตัวเอง
·       ขณะที่ดำเนินการสอนต้องคอยทบทวนไปด้วย

 --------------------------------------------------

อ้างอิ

www.teachingexpertise.com/articles/steps-teach-anything-647

แก้วตา ไทรงาม www.trueplookpanya.com00861 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-07-06 10:33:55 v : 1086ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา