สามวันจับปลา สองวันตากแห (สำนวนจีน)


ที่มา " เรียนรอบโลก "
  ผู้เขียน : ดร.นริศ วศินานนท์ naris_wasinanon@yahoo.co.th
 
:: สามวันจับปลา สองวันตากแห 


          สำนวนที่ว่า "สามวันจับปลา สองวันตากแห" ภาษาจีนอ่านว่า "ซานเทียนต่าอวี๋ เหลี่ยงเทียนไซ่หว่าง" (三天打鱼, 两天晒网)สามารถจำแนกความหมายของภาษาจีนได้ดังนี้


          三 ซาน   แปลว่า สาม 
          天 เทียน  แปลว่า  ฟ้า วัน
          打鱼 ต่าอวี๋  แปลว่า จับปลา  
          两   เหลี่ยง  แปลว่า สอง
          晒 ไซ่  แปลว่า ตาก ตากแดด  
          网   หว่าง  แปลว่า แห ตาข่าย  


          สำนวนนี้มีความหมายเปรียบเทียบว่า การกระทำหรือการทำงานที่ไม่ประติดประต่อ หรือไม่ต่อเนื่อง เดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุด สามารถพูดได้อีกว่า "ซานยื่อต่าอวี่ เหลี่ยงยื่อไซ่หว่าง"  三日打鱼, 两日晒网 
          สำนวนนี้ใช้ในการวิจารณ์หรือตำหนิผู้ที่ทำงานไม่มีความอดทน เดี๋ยวทำ เดี๋ยวหยุด ไม่มีความต่อเนื่องหรือไม่ทำงานให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว ดังประโยคที่ว่า  "พ่อแม่เมื่อเห็นลูกสาวโดดเรียนอีกแล้ว จึงตำหนิลูกสาวไปว่า การเรียนพิเศษนั้นก็เหมือนกับเรียนที่โรงเรียนนั่นแหละลูก จะเป็นแบบสามวันจับปลา สองวันตากแหนั้นไม่ได้หรอกนะ"
          คนเราจะทำอะไรก็ตาม ถ้ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน อะไรควรทำก่อน อะไรควรทำหลัง และเข้าใจถึงวิธีการทำและปรับเปลี่ยนวิธีที่ทำให้งานรวดเร็ว อีกทั้งต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่น อดทน งานที่วางไว้สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ดังที่ตนต้องการ แต่ถ้าทำงานแบบผัดวันประกันพรุ่ง หรือนึกอยากทำก็ทำ ไม่อยากทำก็ไม่ทำ แล้วแบบนี้จะเสร็จได้อย่างไรครับพี่น้อง
00882 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2011-07-09 08:37:11 v : 1707ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา