การออกเสียง-พินอิน


การออกเสียง ภาษาจีน  อาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนไทย  เพราะบางเสียงก็ไม่อาจเทียบเคียงกันได้  แต่คนไทยจะได้เปรียบชาติอื่นๆ ในการเรียน ภาษาจีน  ตรงที่ภาษาไทยของเรานั้นมีวรรณยุกต์จึงไม่ยากเกินความพยายามของเรา  ในช่วงเริ่มเรียนแรกๆ  อาจจะใช้ภาษาไทยเขียนกำกับคำอ่านก่อนก็ได้  แต่เมื่อเรียนไปสักพักควรจะใช้แต่พินอิน  เพราะจะเป็นการช่วยฝีกอ่านและได้เสียงที่แม่นยำมากกว่า
 
เสียงพยัญชนะทั้ง  21  เสียงในภาษาจีน
 

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

 

j

q

x

 

z

c

s

 

zh

ch

sh

r

 
เสียงสระใน ภาษาจีน มีทั้งหมด 36 เสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 6 เสียง  และสระผสมอีก 30 เสียง
 

สระเดี่ยว

สระผสม

a

ao

ai

an

ang

 

o

ou

ong

 

 

 

e

ei

er

en

eng

 

i

ia

ie

iao

iu(iou)

ian

 

in

iang

ing

iong

 

u

ua

uo

uai

ui(uei)

uan

 

un(uen)

uang

ueng

 

 

ü

üe

    üan     

ün

 

 

 
เสียงวรรณยุกต์ใน ภาษาจีน มี 4 เสียง
 
เสียงที่ 1
เสียงที่ 2
เสียงที่ 3
เสียงที่ 4
ˉ
/
ˇ
\
เทียบเสียงกับวรรณยุกต์ใน  ภาษาไทย
สามัญ
จัตวา
เอก
โท
ตัวอย่าง
bǎ
ปา
ป๋า
ป่า
ป้า00883 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2011-07-09 08:39:34 v : 1199ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา