ประเทศไทยในอดีด


 

        ประเทศสยามในอดีตที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมีประวัติศาสตร์การรวมคนก่อตั้งประเทศสยามกันมายาวนาน จนถึงปัจจุบันเรียกชื่อประเทศเสียใหม่ว่า "ประเทศไทย" มีเมืองหลวงที่คนรู้จักกันในนาม "กรุงเทพฯ"  เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร แต่บางช่วงเวลาต้องเสียดินแดนไปบ้างตามสถานการณ์ ปัจจุบันประเทศพัฒนาไปได้ระดับหนึ่งมีความเจริญ ด้านการศึกษา การเมือง การค้า การเศษฐกิจ การสังคม มีการติดต่อกับคนทั่วโลก ....คนไทยมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมาก ความคิดความอ่านอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์(แยกแยะอย่างเป็นระบบ) ในคนบางคน บางกลุ่มมีปัญหา ถูกชักจูงได้ง่าย ขาดการคิดเชิงสังเคราะห์ (การคิดแบบองค์รวมที่สกัดนำมาใช้)

          เรามาทบทวนจากภาพเก่าในอดีตกันหน่อยเป็นไร ............ขอขอบคุณท่านที่นำภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้มาให้ได้ชมกัน

ดร.ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

 

 

 

 00884 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-07-09 18:54:58 v : 1400ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา